Greasy Fork is available in English.

Dodatek Google Analytics Opt-out firmy Google

Instruuje skrypt JavaScript (ga.js) usługi Google Analytics, aby nie przysyłał informacji do usługi Google Analytics.