Greasy Fork is available in English.

Chinese Commercial Code

Chinese Commercial Code,transfer Chinese code to Chinese character

Ten skrypt nie powinien być instalowany bezpośrednio. Jest to biblioteka dla innych skyptów do włączenia dyrektywą meta // @require https://greasyfork.org/scripts/378015-chinese-commercial-code/code/Chinese%20Commercial%20Code.js?version=672107

Autor
hanchy
Oceny
0 0 0
Wersja
0.0.1.20190220073913
Utworzono
Zaktualizowano
Licencja
Brak licencji
Stosowany na
Wszystkie strony

Opis autora

中文电码库,用于中文电报4数字码表转换为中文。