Greasy Fork is available in English.

BookTruyen.com QuickPaste

QuickPaste for Add Chapter

Autor
mkbyme
Dziennych instalacji
0
Wszystkich instalacji
13
Oceny
0 0 0
Wersja
0.1
Utworzono
15-08-2018
Zaktualizowano
15-08-2018
Licencja
GPL-3.0-or-later
Dotyczy

Hỗ trợ đăng chương nhanh trên trang booktruyen.com chỉ cần một lần dán Ví dụ tên Chương 1, Chương 2, Chương n thì điền "Chương " để thực hiện dán tự động Hướng dẫn

  1. Nhập số chương cần đăng = sốhiệntại + sốchươngđăng
  2. Mở tệp chứa nội dung đã convert chọn và copy đoạn chứa sốchươngđăng
  3. Dán vào DÁN VÀO ĐÂY
  4. Dà soát tên chương và số chương.
  5. Nhấn Đăng Chương

Trước khi nhấn nút Đăng Chương thì phải thực hiện sao chép nội dung truyện trước.

ScreenShot Giao diện trang đăng chương Giao diện trang đăng chương -QuickPaste

Giao diện hướng dẫn thiết lập Giao diện hướng dẫn thiết lập -QuickPaste

Giao diện thực hiện đăng chương Giao diện thực hiện đăng chương -QuickPaste