Greasy Fork is available in English.

cda.pl - łatwe pobieranie filmów za darmo

pobierz i miej lepsze życie

// ==UserScript==
// @name     cda.pl - łatwe pobieranie filmów za darmo
// @include   https://www.cda.pl/video/*
// @version   0.1
// @description pobierz i miej lepsze życie
// @author    You
// @grant    none
// @namespace http://tampermonkey.net/
// ==/UserScript==

(function() {
  'use strict';
  var answer = confirm("Przejść do filmu?")
  if (answer) {
  if(window.location.href.search("cda.pl/video")!=-1){window.location.href=document.getElementsByTagName('html')[0].innerHTML.substring(document.getElementsByTagName('html')[0].innerHTML.search("preload=\"none\"") + 20, document.getElementsByTagName('html')[0].innerHTML.search("mp4")+3);}
  }
  })();