Greasy Fork is available in English.

!Bang Suggestions on supported Sites (for DuckDuckGo )

Shows !Bangs in the bottom left corner (hover "!")

To są wszystkie wersje tego skryptu. Pokaż tylko te wersje, gdzie kod został zmieniony.