Greasy Fork is available in English.

Strzelanie z 2 broni jednocześnie

Kliknij prawym przyciskiem myszy by strzelić drugą bronią

// ==UserScript==
// @name     Strzelanie z 2 broni jednocześnie
// @namespace  KROKIk
// @version   1
// @description Kliknij prawym przyciskiem myszy by strzelić drugą bronią
// @author    KROKIk
// @match    http://vertix.io/
// @grant    none
// ==/UserScript==

$("#cvs").mousedown(function(ev){
   if(ev.which == 3)
   {
 playerSwapWeapon(player, 1);
 setTimeout(shootBullet(player), 10);
playerSwapWeapon(player, 1);
   }
});