Greasy Fork is available in English.

Profanity Filter

Simple filtering for profanity from website text. Not limited to static text, while avoiding performance impact.

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.