Greasy Fork is available in English.

Karachan czerwone tło - usuwanie

Usuwa czerwone tło ze strony karachan.org

Stan na 2016-01-12 18:14:33 UTC. Zobacz najnowszą wersję.

// ==UserScript==
// @name     Karachan czerwone tło - usuwanie
// @version   0.2
// @description Usuwa czerwone tło ze strony karachan.org
// @author    TomaszTerka
// @include   http://karachan.org/*
// @exclude   http://karachan.org/
// @exclude   http://karachan.org/mitsuba.html*
// @grant    none
// @namespace http://your.homepage/
// ==/UserScript==
$('style').remove();