Greasy Fork is available in English.

AO Auto choose player

Add to anime-odcinki.pl's players auto choose player in order of players

To są wszystkie wersje tego skryptu. Pokaż tylko te wersje, gdzie kod został zmieniony.

  • v3 04-08-2016 Change text.contains -> contains(text...) now its working again, Add: required jquery
  • v2 08-02-2016 Babola zrobilem... wstyd mi dalem 2 petle z i (zamiast i,j)
  • v1 10-06-2015