Greasy Fork is available in English.

Lib Export Holder

Hold the exports inside the variable.

Dette scriptet burde ikke installeres direkte. Det er et bibliotek for andre script å inkludere med det nye metadirektivet // @require https://greasyfork.org/scripts/5259-lib-export-holder/code/Lib%20Export%20Holder.js?version=18732

// ==UserScript==
// @name      Lib Export Holder
// @author     Jixun
// @description  Hold the exports inside the variable.
// @version    1.0
// @copyright   2014+, Jixun
// ==/UserScript==

var exports = {};

// TODO: Logic of callbacks?
var require = function (name) {
  return exports[name];
};