Greasy Fork is available in English.

微信地址精简

去掉微信公众号文章地址的多余部分,减小长度。

Dette er alle versjonene av dette scriptet. Vis kun versjoner hvor koden er endret.