Greasy Fork is available in English.

Fandom - Remove Garbage

Makes fandom wiki pages great again (removes top video, sidebar, bottom bar, bottom feeds, fandom navigation, and extends main content to fill container).

Dette er versjoner av dette scriptet hvor koden ble oppdatert. Vis alle versjoner.

  • v1.0.0 11.05.2020 Description and images
  • v1.0.0 11.05.2020