Greasy Fork is available in English.

GM_config_zh-CN

A lightweight, reusable, cross-browser graphical settings framework for inclusion in user scripts.

Dette scriptet burde ikke installeres direkte. Det er et bibliotek for andre script å inkludere med det nye metadirektivet // @require https://greasyfork.org/scripts/398240-gm-config-zh-cn/code/GM_config_zh-CN.js?version=788239

Forfatter
zxf10608
Vurderinger
0 0 0
Versjon
1.3.4
Lagd
Oppdatert
Lisens
LGPL 3
Gjelder
Alle sider

Forfatterens beskrivelse

GM_config_中文版

原版地址:https://greasyfork.org/scripts/6158-gm-config-cn/code/GM_config%20CN.js?version=23710
英文开源地址:https://github.com/sizzlemctwizzle/GM_config/wiki

修改说明
1、改成中文 "确定"、"取消" 按钮。
2、select 新增了 textContents 数组。
3、新增了skin: 'tab'换页切换菜单样式