Greasy Fork is available in English.

yaju1919_library

いろいろ

Dette scriptet burde ikke installeres direkte. Det er et bibliotek for andre script å inkludere med det nye metadirektivet // @require https://greasyfork.org/scripts/387509-yaju1919-library/code/yaju1919_library.js?version=727317

Forfatter
yaju1919
Vurderinger
0 0 0
Versjon
0.0.1.20190821214937
Lagd
Oppdatert
Lisens
I/T
Gjelder
Alle sider

Forfatterens beskrivelse

●使う前の宣言
const yaju1919 = yaju1919_library;

変数yaju1919は何でもいいです。
そこで指定した変数のメンバとして使用できます。

●メンバ
rand: ランダムな要素を返す
getType: 型を返す

toHan: 全角→半角
toZen: 半角→全角
toHira: カナ→ひら
toKana: ひら→カナ


appendInputText: 文字列入力欄の追加
appendInputNumber: 数値入力欄の追加
appendRandBetween: 範囲の中からランダム
appendCheckButton: チェックボックスの追加
appendSelect: 選択欄の追加
appendInputRange: 調節バー


*要 // @grant GM.xmlHttpRequest
get: GETリクエスト
post: POSTリクエスト


*要 // @grant GM.setValue
save: 文字列の保存


*要 // @grant GM.getValue
load: 保存した文字列の読み込み