Greasy Fork is available in English.

readBigTextForEachLine

巨大なファイルを1行ずつ読み込む

Dette scriptet burde ikke installeres direkte. Det er et bibliotek for andre script å inkludere med det nye metadirektivet // @require https://greasyfork.org/scripts/387084-readbigtextforeachline/code/readBigTextForEachLine.js?version=714202

Forfatter
yaju1919
Vurderinger
0 0 0
Versjon
0.0.1.20190702144112
Lagd
Oppdatert
Lisens
I/T
Gjelder
Alle sider

Forfatterens beskrivelse

https://qiita.com/jiyu/items/3e29959758de497850b9
@Jiyu氏の「Javascriptで巨大なテキストファイルを少しずつ読み込む」のほぼコピペです。
巨大なファイルを読み込むのに必要です。