Greasy Fork is available in English.

tcllll

tubinhtcl

Dette scriptet burde ikke installeres direkte. Det er et bibliotek for andre script å inkludere med det nye metadirektivet // @require https://greasyfork.org/scripts/382250-tcllll/code/tcllll.js?version=692649

<div id="mainContent" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, Georgia, serif; font-size: 14.56px;">
	<table class="listing" style="border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-spacing: 0px; font-size: 1em;" width="100%">
		<tbody>
			<tr valign="top">
				<td class="data" style="padding: 0.25em 1.5em 0.25em 0.5em;">
					<p style="margin: 1em 0px;">
						<strong>M&aacute;ch bạn những điểm lưu tr&uacute; đẹp tuyệt vời khi đến du lịch B&igrave;nh Ba</strong><br />
						L&agrave; địa điểm du lịch mới nổi trong thời gian gần đ&acirc;y, B&igrave;nh Ba hiện đang được du kh&aacute;ch rất ưa chuộng v&agrave; lựa chọn l&agrave;m điểm đến trong dịp h&egrave; sắp tới. Để gi&uacute;p bạn c&oacute; chuyến đi đến B&igrave;nh Ba thật mỹ m&atilde;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i m&aacute;ch bạn 3 điểm lưu tr&uacute; ở đảo B&igrave;nh Ba đẹp c&oacute; phong cảnh h&uacute;t hồn nhất định bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ lỡ khi đến B&igrave;nh Ba với tour tứ b&igrave;nh nha trang dưới đ&acirc;y nh&eacute;.</p>
					<p style="margin: 1em 0px;">
						<img alt="" src="https://riviste.unimi.it/public/site/images/hdfgdhgdfjbnv/19989373_1593246617383493_547937127734439473_n.jpg" /><br />
						Ngo&agrave;i việc t&igrave;m địa điểm đẹp để check in khi du lịch đến bất cứ địa danh n&agrave;o th&igrave; việc lựa chọn nơi lưu tr&uacute; cũng l&agrave; một việc v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng với kh&aacute;ch du lịch. Nếu bạn chuẩn bị du lịch B&igrave;nh Ba v&agrave; băn khoăn kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n ở đ&acirc;u khi tới h&ograve;n đảo n&agrave;y, th&igrave; bạn h&atilde;y xem ngay danh s&aacute;ch c&aacute;c điểm tour tứ b&igrave;nh lưu tr&uacute; ở đảo B&igrave;nh Ba đẹp h&uacute;t hồn để bạn tận hưởng chuyến du lịch cực k&igrave; th&uacute; vị ở nơi đ&acirc;y.</p>
					<p style="margin: 1em 0px;">
						Xem th&ecirc;m:&nbsp;<strong><a href="https://tourchulam.com/tour-tu-binh" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 153);">https://tourchulam.com/tour-tu-binh</a></strong><br />
						Kh&aacute;ch sạn Blue Anchor<br />
						Blue Anchor l&agrave; kh&aacute;ch sạn được lấy &yacute; tưởng từ một con t&agrave;u vươn ra b&atilde;i Nồm, đảo B&igrave;nh Ba, Cam Ranh, Kh&aacute;nh H&ograve;a. Kh&aacute;ch sạn Blue Anchor l&agrave; dạng kh&aacute;ch sạn dạng Lodge được x&acirc;y dựng theo phong c&aacute;ch Santorini với hai m&agrave;u sắc chủ đạo l&agrave; m&agrave;u xanh v&agrave; trắng đ&atilde; tạo cho bất k&igrave; những du kh&aacute;ch n&agrave;o đến lưu tr&uacute; ở đ&acirc;y một cảm gi&aacute;c tươi mới v&agrave; tr&agrave;n đầy năng lượng cho cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh.<br />
						Kh&aacute;ch sạn n&agrave;y đặc biệt rất th&iacute;ch hợp cho những du kh&aacute;ch đi theo cặp đ&ocirc;i hay gia đ&igrave;nh, bạn c&oacute; thể d&agrave;nh cả ng&agrave;y để ngồi b&ecirc;n ban c&ocirc;ng kh&aacute;ch sạn rộng th&ecirc;nh thang chỉ để đọc s&aacute;ch, ngắm biển hoặc uống một t&aacute;ch c&agrave; ph&ecirc;. Đơn giản hơn nữa bạn c&oacute; thể đắm m&igrave;nh trong sắc xanh của bầu trời của nước biển B&igrave;nh Ba m&agrave; th&ocirc;i.<br />
						Với mục đ&iacute;ch nhằm gi&uacute;p bạn c&oacute; thể h&ograve;a m&igrave;nh với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, biển cả ở đ&acirc;y một c&aacute;ch trọn vẹn nhất n&ecirc;n tour tứ b&igrave;nh cam ranh ở kh&aacute;ch sạn n&agrave;y kh&ocirc;ng hề c&oacute; TV hay tủ lạnh cho bạn n&ecirc;n nếu bạn l&agrave; người sống kh&ocirc;ng thể thiếu tivi th&igrave; n&ecirc;n lưu &yacute; khi ở kh&aacute;ch sạn n&agrave;y. Nhưng để b&ugrave; lại thiếu s&oacute;t n&agrave;y bạn c&oacute; thể mang s&aacute;ch của m&igrave;nh theo để đọc v&agrave;o l&uacute;c r&atilde;nh rỗi, h&atilde;y lựa những cuốn s&aacute;ch m&agrave; bạn mới mua m&agrave; chưa c&oacute; kịp đọc mang theo để tranh thủ những l&uacute;c như vậy đọc nh&eacute;. Để tăng th&ecirc;m cảm gi&aacute;c l&atilde;ng mạn cho du kh&aacute;ch khi đến đ&acirc;y Blue Anchor c&ograve;n c&oacute; một qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; độc đ&aacute;o dạng deck với view l&agrave; to&agrave;n bộ b&atilde;i Nồm, gi&aacute; 1 ly c&agrave; ph&ecirc; ở đ&acirc;y chỉ từ khoảng 24.000VNĐ/ly.</p>
					<p style="margin: 1em 0px;">
						Xem th&ecirc;m:&nbsp;<strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Gmy51wfGT3I" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 153);">https://www.youtube.com/watch?v=Gmy51wfGT3I</a></strong><br />
						Anami Resort B&igrave;nh Ba<br />
						Cũng l&agrave; một địa điểm lưu tr&uacute; đẹp ở đảo B&igrave;nh Ba m&agrave; bạn n&ecirc;n đến c&ugrave;ng bạn b&egrave; đ&oacute; l&agrave; Anami Resort &ndash; địa điểm n&agrave;y nằm tại B&atilde;i Chướng, đảo B&igrave;nh Ba, Cam B&igrave;nh, Th&agrave;nh phố Cam Ranh.<br />
						Tất cả mọi chi tiết của Anami đều được chủ nh&acirc;n thiết kế v&agrave; l&agrave;m từ gỗ nhập cao cấp v&agrave; rất th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường. Kh&aacute;c với kh&aacute;ch sạn ở tr&ecirc;n, mỗi căn ph&ograve;ng của Resort đều được trang bị đầy đủ c&aacute;c thiết bị hiện đại từ m&aacute;y lạnh, wifi, tủ lạnh, v&ograve;i hoa sen, TV&hellip; v&agrave; đặc biệt l&agrave; tất cả c&aacute;c ph&ograve;ng ở đ&acirc;y đều c&oacute; mặt hướng ra biển &ndash; đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; điều đ&atilde; tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng gian kho&aacute;ng đạt v&agrave; rộng r&atilde;i tha hồ cho du kh&aacute;ch tour tứ b&igrave;nh 1 ng&agrave;y sống ảo. Ở Anami c&oacute; hai loại ph&ograve;ng kh&aacute;c nhau l&agrave;:<br />
						+ Bungalow B&atilde;i Dương: l&agrave; loại ph&ograve;ng ti&ecirc;u chuẩn của khu nghỉ dưỡng n&agrave;y, bạn chỉ cần ra khỏi ph&ograve;ng l&agrave; sẽ ngay lập tức thấy cảnh biển hiện ra ngay trước mặt m&igrave;nh.<br />
						+ Bungalow Trước Biển: đ&acirc;y l&agrave; loại ph&ograve;ng c&oacute; đầy đủ tiện nghi v&agrave; thiết kế cao cấp nhất ở khu resort Anami cũng như tr&ecirc;n to&agrave;n bộ đảo B&igrave;nh Ba. Loại ph&ograve;ng được x&acirc;y ngay tr&ecirc;n b&atilde;i đ&aacute; cạnh biển, bạn chỉ cần nh&oacute;n v&agrave;i bước ch&acirc;n ra ban c&ocirc;ng sẽ thấy cảnh bao la biển cả ở ngay dưới ch&acirc;n m&igrave;nh.</p>
					<p style="margin: 1em 0px;">
						<img alt="" src="https://riviste.unimi.it/public/site/images/hdfgdhgdfjbnv/36634900_1559939690784507_8365457327410642944_n1.jpg" /><br />
						V&agrave; để cho du kh&aacute;ch c&oacute; những trải nghiệm tuyệt vời nhất ở một trong những điểm lưu tr&uacute; tuyệt đẹp trong tour tứ b&igrave;nh ch&uacute; l&atilde;m của đảo B&igrave;nh Ba th&igrave; Anami Resort B&igrave;nh Ba c&ograve;n x&acirc;y dựng hẳn một nh&agrave; h&agrave;ng rất tuyệt với đầu bếp đến từ c&aacute;c kh&aacute;ch sạn nổi tiếng cho ph&eacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; thể tha hồ thưởng thức c&aacute;c loại đặc sản của h&ograve;n đảo n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Anami c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c hoạt động giải tr&iacute; d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch qua đ&ecirc;m như: đốt lửa trại, đi v&ograve;ng quanh biển bằng cano hoặc lặn biển ngắm san h&ocirc;&hellip;</p>
					<p style="margin: 1em 0px;">
						Xem th&ecirc;m:&nbsp;<strong><a href="https://www.linkedin.com/pulse/review-tour-du-lich-tu-binh-cam-ranh-tourchulam-2019-lam-nguyen-viet" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 153);">https://www.linkedin.com/pulse/review-tour-du-lich-tu-binh-cam-ranh-tourchulam-2019-lam-nguyen-viet</a></strong><br />
						Nh&agrave; nghỉ B&atilde;i Nồm B&igrave;nh Ba<br />
						Nh&agrave; nghỉ B&atilde;i Nồm cũng l&agrave; một địa điểm lưu tr&uacute; tr&ecirc;n đảo B&igrave;nh Ba đang rất được l&ograve;ng du kh&aacute;ch do vị tr&iacute; nằm ngay s&aacute;t b&atilde;i biển v&agrave; lối kiến tr&uacute;c của nh&agrave; nghỉ to&agrave;n bằng gỗ v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o.<br />
						Ph&ograve;ng ngủ ở đ&acirc;y kh&aacute; đơn giản nhưng lại c&oacute; tầm nh&igrave;n ra biển tuyệt đẹp, ngo&agrave;i ra ban c&ocirc;ng cực rộng của nh&agrave; nghỉ với bộ b&agrave;n ghế tre k&egrave;m theo cho ph&eacute;p bạn ngắm nh&igrave;n cảnh biển thoải m&aacute;i.<br />
						Tất cả những địa điểm lưu tr&uacute; tr&ecirc;n sẽ cho ph&eacute;p bạn c&oacute; những ng&agrave;y nghỉ thực sự thoải m&aacute;i d&ugrave; bạn đi một m&igrave;nh hay đi với người th&acirc;n, bạn b&egrave; tour tứ b&igrave;nh gi&aacute; rẻ. Việc chọn được mới lưu tr&uacute; chất lượng sẽ quyết định chuyến đi của bạn c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng. B&agrave;i viết tr&ecirc;n hi vọng sẽ gi&uacute;p bạn chọn được cho bản th&acirc;n điểm lưu tr&uacute; ở đảo B&igrave;nh Ba tốt nhất cũng như gi&uacute;p bạn c&oacute; k&igrave; nghỉ trọn vẹn hơn.</p>
				</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
</div>
<p>
	&nbsp;</p>