Greasy Fork is available in English.

WA_KA_CHI_GA_KI

文字列の分かち書き

Dette scriptet burde ikke installeres direkte. Det er et bibliotek for andre script å inkludere med det nye metadirektivet // @require https://greasyfork.org/scripts/381988-wa-ka-chi-ga-ki/code/WA_KA_CHI_GA_KI.js?version=693512

Forfatter
yaju1919
Vurderinger
0 0 0
Versjon
0.0.1.20190429060748
Lagd
Oppdatert
Lisens
I/T
Gjelder
Alle sider

Forfatterens beskrivelse

①文字の種類による分かち書きを行います。

使い方

WA_KA_CHI_GA_KI( /* 文字列 */ ) // 返り値は配列


使用例

WA_KA_CHI_GA_KI('私は朝起きるのが苦手です。')

を実行すると

['私', 'は', '朝起', 'きるのが', '苦手', 'です', '。']

と配列で返ってきます。
②文字数による分かち書きを行います。

使い方

WA_KA_CHI_GA_KI( /* 文字列 */ , /* 数値 */ ) // 返り値は配列


使用例

WA_KA_CHI_GA_KI('私は朝起きるのが苦手です。' , 3)

を実行すると

['私は朝', '起きる', 'のが苦', '手です', '。']

と配列で返ってきます。
分かち書きに失敗した場合、nullが返ります。