Greasy Fork is available in English.

百度文库(wenku)在线下载PDF格式文件

百度文库文档页面打印PDF,chrome浏览器最好能安装一下 adblock 插件,下载后的pdf文件可以在 https://pdf2docx.com/zh/ 上转换成docx

Dette er versjoner av dette scriptet hvor koden ble oppdatert. Vis alle versjoner.