Greasy Fork is available in English.

Panda Crazy Helper Emulation

Meant to be @included in other scripts to communicate with Panda Crazy.

Dette scriptet burde ikke installeres direkte. Det er et bibliotek for andre script å inkludere med det nye metadirektivet // @require https://greasyfork.org/scripts/36173-panda-crazy-helper-emulation/code/Panda%20Crazy%20Helper%20Emulation.js?version=244288

var PandaCrazy = (function createPandaCrazy() {

  let _lastSentPingTime;
  let _lastReceivedPongTime;

  let _onlineSinceLastPing;

  let _pcListener;

  const MAX_WAIT_FOR_PANDA_CRAZY_RESPONSE_MS = 1000;

  function ping() {
    _lastSentPingTime = Date.now();
    localStorage.setItem("JR_message_ping_pandacrazy", `{"theTarget": "${Math.random()}"}`);
  }

  function hasIndicatedOnlineSinceLastPing() {
    if(_lastSentPingTime !== undefined && _lastReceivedPongTime !== undefined) {
      return _lastReceivedPongTime >= _lastSentPingTime;
    }
    else {
      return undefined;
    }
  }

  function online() {

    function respondToStorage(resolve, reject, e) {

      if(e.key.includes("JR_message_pong") && Boolean(e.newValue)) {
        _lastReceivedPongTime = Date.now();
        let pongData = JSON.parse(e.newValue);
        let lag = Number(pongData.time) - Number(_lastReceivedPongTime);
        if(hasIndicatedOnlineSinceLastPing()) {
          resolve("online");
        }
      }

    }

    let isOnlinePromise = new Promise((resolve, reject) => {

      setTimeout(() => {reject("timeout");}, MAX_WAIT_FOR_PANDA_CRAZY_RESPONSE_MS);
      if(_pcListener) {window.removeEventListener("storage", _pcListener);}
      _pcListener = respondToStorage.bind(window, resolve, reject);
      window.addEventListener("storage", _pcListener);

    });

    ping();

    return isOnlinePromise;
  }

  function addJob(gid, once, metadata) {
    let commandString = once ? "addOnceJob" : "addJob";

    localStorage.setItem("JR_message_pandacrazy", JSON.stringify({
      time: Date.now(),
      command: commandString,
      data: {
        groupId: gid,
        title: (metadata ? metadata.hitTitle || metadata.title : undefined),
        requesterName: (metadata ? metadata.requesterName : undefined),
        requesterId: (metadata ? metadata.requesterID || metadata.requesterId || metadata.rid : undefined),
        pay: (metadata ? metadata.hitValue || metadata.pay : undefined),
        duration: (metadata ? metadata.duration : undefined),
        hitsAvailable: (metadata ? metadata.hitsAvailable : undefined)
      }
    }));
  }

  function startJob(gid) {
    localStorage.setItem("JR_message_pandacrazy", JSON.stringify({
      time: Date.now(),
      command: "startcollect",
      data: {
        groupId: gid
      }
    }));
  }

  return {
    addJob,
    startJob,
    ping,
    online
  };
})();