Greasy Fork is available in English.

Pixiv Plus

Focus on immersive experience, 1. Block ads, directly access popular images 2. Search using users to search for 3. Search pid and uid 4. Display original image and size, download original image|gif image|motion frame Zip|multiple map zip 5. display artist id, artist background image 6. auto load comment 7. dynamic markup work type 8. remove redirect 9. single page sort. github: https://github.com/Ahaochan/Tampermonkey, welcome star and fork.

Fra 2019-01-24 03:26:56 UTC. Se den seneste versjonen.

Besøk forfatterens støtteside.

Diskusjoner hos Greasy Forum

Ask a question, post a review, or report the script.

Ask a question, post a review, or report the script.

Favorittmerket dette

Dette scriptet har enda ikke blitt favoritisert av noen.

Logg inn for å legge til favoritter