Greasy Fork is available in English.

Ebay Seller Assistant

Ebay卖家助手,优化Ebay功能,使其更方便(支持所有的ebay域名)

Fra 30.08.2017. Se den seneste versjonen.

Forfatter
Antecer
Vurderinger
0 0 0
Versjon
1.0
Lagd
30.08.2017
Oppdatert
30.08.2017
Lisens
I/T
Gjelder
  • http*://*.ebay.com*

1.修改"我的出售记录"页面的 运单号 追踪功能,使用17Track代替ebay原版的运单追踪
2.在"已卖出的物品"列表显示两个功能按钮("检视订单详细资料"和"新增备注"),ebay原版是隐藏在下拉菜单内,直接显示出来操作更方便。