Greasy Fork is available in English.

Chuck简易功能面板

简单设置属性就能实现一个好看好用的功能面板,非常适合编写Tampermonkey和Greasy Fork 脚本时使用!包含功能选择和设置存储功能。

Dette scriptet burde ikke installeres direkte. Det er et bibliotek for andre script å inkludere med det nye metadirektivet // @require https://greasyfork.org/scripts/25361-chuck%E7%AE%80%E6%98%93%E5%8A%9F%E8%83%BD%E9%9D%A2%E6%9D%BF/code/Chuck%E7%AE%80%E6%98%93%E5%8A%9F%E8%83%BD%E9%9D%A2%E6%9D%BF.js?version=612894

Forfatter
ChuckIsReady
Vurderinger
0 0 0
Versjon
0.1.1
Lagd
03.12.2016
Oppdatert
15.07.2018
Lisens
I/T
Gjelder
Alle sider
稍后补充描述

使用示例:

ChuckPanel.loadevent = function(){
console.log(ChuckPanelDate);
};
ChuckPanel.init({
title:"iDouYu斗鱼改造器",
width:"200px",
height:"400px",
attachElement:"body",
otherPannelCSS:"left:100px;bottom:100px;",
otherCSS:"#ChuckPanel{background:transparent;}",
functionNameArray:["自动抢鱼丸","直播双开","弹幕过滤","广告屏蔽","欢迎信息屏蔽","系统消息变为蓝色","使自己发言更明显","屏蔽领取消息","屏蔽礼物图片"],
functionIdArrary:["autoGrabYuwanVal","doubelPlayerVal","danmufilterVal","adBanVal","welcomeBanVal","messageColorVal","strongerSelfMessageVal","banGiftMessageVal","banGiftImgVal"],
// themecolor:"47, 187, 230"//蓝色
themecolor:"255, 102, 0"//斗鱼橙
});
ChuckPanel.event = function(id,value){
console.log(id+"==>"+value);
};