Greasy Fork is available in English.

Darken

Add menuitem into browser context menu to darken the web page. For Firefox 11.0 and newer only.

Dette er versjoner av dette scriptet hvor koden ble oppdatert. Vis alle versjoner.