YouTube使用这个插件有冲突

About: HTML5播放器增强插件
YouTube的F是全屏的快捷键。

Kommentarer

  • redigerte April 2017 Chrome

    YouTube的F是全屏的快捷键。


    兼容性问题:可以使用组合键临时停用插件,例如 播放/暂停 默认为空格键,那么使用Ctrl+space(空格键)即可暂停使用一次插件。
Logg inn eller Registrer deg for å kommentere.