Greasy Fork is available in English.

【百度搜索增强N合1】集合谷歌Bing知乎B站微博微信豆瓣高清影视剧资源无损音乐磁力BT等等常用功能,屏蔽百度系广告、谷歌广告、360广告等等

新增百度网盘提取码查询,优化搜索按钮菜单,屏蔽了网站大部分广告,清爽界面,搜索直达结果页面,打开百度首页搜索即可享受各种电影电视剧、网易云音乐QQ音乐等无损音乐,长期更新,放心使用

このスクリプトの質問や評価の投稿はこちら通報はこちらへお寄せください。
 // ==UserScript==
// @name       【百度搜索增强N合1】集合谷歌Bing知乎B站微博微信豆瓣高清影视剧资源无损音乐磁力BT等等常用功能,屏蔽百度系广告、谷歌广告、360广告等等
// @namespace http://gongju.dadiyouhui03.cn/app/tool/youhou/index.html
// @version      1.037
// @author    luxifa
// @description   新增百度网盘提取码查询,优化搜索按钮菜单,屏蔽了网站大部分广告,清爽界面,搜索直达结果页面,打开百度首页搜索即可享受各种电影电视剧、网易云音乐QQ音乐等无损音乐,长期更新,放心使用

// @match    *://*.baidu.com/*
// @match    *://*.douban.com/*
// @match   *://bilibili.com/*
// @match    *://*.youku.com/*
// @match    *://*.zhihu.com/*
// @match   *music.163.com/*
// @match   *v.youku.com/v_*
// @match   *m.youku.com/v*
// @match   *m.youku.com/a*
// @match   *v.qq.com/x/cover/*
// @match   *v.qq.com/x/page/*
// @match   *v.qq.com/play*
// @match   *v.qq.com/cover*
// @match   *tv.sohu.com/*
// @match   *.iqiyi.com/*
// @match    *://*.google.com/*
// @match    *://*/*
// @require   https://cdn.staticfile.org/snap.svg/0.5.1/snap.svg-min.js
// @require https://cdn.staticfile.org/jquery/2.1.4/jquery.min.js
// @require https://cdn.staticfile.org/sweetalert/2.1.2/sweetalert.min.js
// @require https://cdn.staticfile.org/jquery.qrcode/1.0/jquery.qrcode.min.js
// @require https://cdn.staticfile.org/html2canvas/0.5.0-beta4/html2canvas.js
// @require https://cdn.staticfile.org/echarts/5.0.1/echarts.min.js
// @grant    GM_addStyle
// @grant    GM_download
// @grant    GM_xmlhttpRequest
// @grant    GM_getResourceText
// @grant       unsafeWindow
// @grant       GM_setClipboard
// @grant       GM_setValue
// @grant       GM_getValue
// @grant       GM_deleteValue
// @grant       GM_openInTab
// @grant       GM_registerMenuCommand
// @grant       GM_unregisterMenuCommand
// @grant       GM.getValue
// @grant       GM.setValue
// @grant       GM_info
// @grant       GM_notification
// @grant       GM_getResourceText
// @grant       GM_openInTab
// @grant       GM_download
// @license       End-User License Agreement
// @noframes
// @connect   zhihu.com
// @connect   weixin.qq.com
// @connect   dadiyouhui02.cn
// @connect *
// ==/UserScript==

/*
2021.12.10
修复部分BUG
不定时更新更多实用和好玩的网站

2020.06.14
强化过滤效果

2020.04.30
修正部分浏览器的兼容

2020.04.24
1,新增firefox的文件分享,可设置下载次数和时间,过后即焚
2,新增tinypng的图片压缩直达
3,新增电子书搜索下载

2020.04.23
1,新增百度网盘提取码查询(打开网盘页面就自动查询了,查询到的是网友分享过的提取码,不保证100%正确。没有制作分享提取码的功能,保护你的隐私)
2,取消某些网站强制需要关注公众号的功能

收集的网站种类太多,不保证兼容所有网站
大家有去广告去强制关注公众号的需求可以反馈我

当然网站主可联系我取消相关功能

【百度搜索增强N合1】集合谷歌Bing知乎B站微博微信豆瓣高清影视剧资源无损音乐磁力BT等等常用功能,屏蔽百度系广告、谷歌广告、360广告等等

屏蔽了网站大部分广告,清爽界面
搜索直达结果页面
【请输入关键字,按回车 / Enter 搜索】

打开百度首页搜索即可享受各种影视剧、无损音乐

更多福利功能:
【各种常用功能】、【网盘搜索】、【磁力种子搜索】、【生活娱乐】、【在线工具】、【资源下载】、【知识搜索】、【百度】、【谷歌】、【必应】、【知乎】、【微博】、【优酷】、【爱奇艺】、【腾讯视频】、【音乐】、【网易云音乐】、【虾米音乐】、【酒店出行】、【微信搜索】、【谷歌翻译】、【淘宝】、【京东】、【优惠券查询】、【豆瓣搜索】、【无损音乐下载】、【疾病诊疗搜索】、【药品查询】、【法律法规查询】、【嘻嘻动漫】、【妮可动漫】、【优酷】、【爱奇艺腾讯视频】、【破解】、【达达兔】、【南柯电影网】、【音范丝蓝光】、【蓝光网】、【剧汇】、【音乐】、【网易云音乐】、【虾米音乐】、【懒人听书】、【音乐下载】、【菜谱搜索】、【谷歌】、【必应】、【程序员的工具箱】、【在线文件转换】、【二维码制作】、【免费图床】、【短链接生成】、【临时邮箱】、【临时手机号】、【简繁转换】、【农历日期转换】、【日期计算】、【大小写转换】、【彩虹屁】、【怼人宝典】、【励志暖心情话】、【大力盘搜索如风搜小可搜搜】、【史莱姆搜索老王磁力】、【磁力王国】、【磁力库】、【电影天堂绿色破解工具】、【软件下载】、【果核剥壳破解】、【电子书搜索】、【谷歌】、【必应】、【网易公开课】、【腾讯课堂】、【自学网】、【考研考试考试酷】、【考研帮百度学术】、【学术】、【谷歌学术】、【百度文库】、【豆丁文库】、【中国知网】、【浙江图书馆】、【维普期刊】

<img src="https://pic.images.ac.cn/image/5ea0423c6639b.html" >
<img src="https://pic.images.ac.cn/image/5ea0423ce8b1b.html" >
<img src="https://pic.images.ac.cn/image/5ea0423d6950f.html" >
<img src="https://pic.images.ac.cn/image/5ea0423dde893.html" >
<img src="https://pic.images.ac.cn/image/5ea0423e69fb6.html" >
<img src="https://pic.images.ac.cn/image/5ea0423fcebcb.html" >
run-at document-start
*/

 GM_setValue('zkdz_name', 'baidup');
function isMobile() {
let flag= false;
if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) {
 flag= true;
}
return flag
}
function getQueryVariable(variable)
{
    var query = window.location.search.substring(1);
    var vars = query.split("&");
    for (var i=0;i<vars.length;i++) {
        var pair = vars[i].split("=");
        if(pair[0] == variable){return pair[1];}
    }
    return(false);
}

function pandata(str) {
      var path = "";
      var current, last = str[0].charCodeAt();
      var sum = last;
      for (var i = 1; i < str.length; i++) {
        current = str[i].charCodeAt();
        if (i == 1) {
          path = path + "M";
        } else {
          path = path + " L";
        }
        path = path + current + " " + last;
        last = current;
        sum = sum + current;
      }
      path = path + " Z";
      var index = sum % str.length;
    var data =Snap.path.getPointAtLength(path, str[index].charCodeAt());
    return data.m.x + ":" + data.n.y;

}

function getRandom() {

  var arr = ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z"],

    num = "";

  for(var i = 0; i < 32; i++) {

    num += arr[parseInt(Math.random() * 36)];

  }

  return num;

}

var gongjuimg="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADICAYAAACtWK6eAAAPRklEQVR4Xu2dS4hcRRuG3+pk+BU0TtzoRh1hQDGiSZ/TjgYTDIriImgEN4qgBsaVYsCFrn7/lYIbRdwMXuIiCoIQN14iaDCiSbrPTIiXTVBHdyqBURcqyXT9tJNxJjPTc+ryVZ3bO0u76quq563H05lLfwr8IgESGEpAkQ0JkMBwAhSEt4ME1iFAQXg9SICC8A6QgBsBPkHcuHFWQwhQkIYEzWO6EaAgbtw4qyEEKEhDguYx3QhQEDdunNUQAnEFOd65HJjfCtUahdKjAEah9QW1Zq3UXwDmoNUcdH8OG3WG9syvlTxzGfKLzDO8IN30Gii9G0rthtY7K3kxpDet9AdA6z2MqI9xQ/d76fKi9aqQX0Ce4QTJ2gn6rUkoPSkaWN2KaTWFVn8KyXRWqqNVNT9hnvKCdNPrATxOMSyv+0KwryCZPmk5U3Z4XfIT4ikryExnO+b7bwIYl02tIdU0fgbUPnR6bxdy4rrlJ8BTTpBuejeUfr+QYOu36JNIs5eiHqve+TnzlBGklzwF4IWogdZ/sSeQZi9HOWYz8nPi6S9IL7kTwEdRgmzaIvP6dkxMfxL02E3Kz4GnnyBfTVyGv88eBTAWNMQmF1c6DfYdribmZ8nTT5Cs/Rq0erTJ9zfC2afxx8UT2HX4rPhazczPiqe7IFn7Pmj1rnhoLLiagNL7kEy/KIqmyflZ8HQT5NT4f/D7piPQqiMaGosNI/Ad5jdMYOL4aRFEzM+Yp5sg3fazUOq/ImGxiBkBrf+HzvSzZoNzRjE/wJCnmyC95EMAd4mExSKmBA4jzXaZDl53HPMb4DHiaS/I0YlN2Hj2N5GgWMSOwIb5zdh2Ys5u0orRzG8JiAFPe0Hq/RNXr7sXYfIepNlBr3WY33J8uTztBeklzwF42iskTnYl8DzS7BnXyf/MY37L8eXydBHkAIAHvELiZFcCbyHNHnSdfE4Q5rcEMJeniyBHANzqFRInuxL4HGm2w3XyOUGY3xLAXJ4ugvwI4EqvkDjZlcBPSLOrXCefE4T5LQHM5ekiiPYKiJP9CKSZfWbLV+wlzG85jxye9rAJ2O+C+86mIL4Ez59PQWR5Fl6NgshGQEFkeRZejYLIRkBBZHkWXo2CyEZAQWR5Fl6NgshGQEFkeRZejYLIRkBBZHkWXo2CyEZAQWR5Fl6NgshGQEFkeRZejYLIRkBBZHkWXo2CyEZAQWR5Fl6NgshGQEFkeRZejYLIRkBBZHkWXo2CyEZAQWR5Fl6NgshGQEFkeRZejYLIRkBBZHkWXo2CyEZAQWR5Fl6NgshGQEFkeRZejYLIRkBBZHkWXo2CyEZAQWR5Fl6NgshGQEFkeRZejYLIRkBBZHkWXo2CyEZAQWR5Fl6NgshGQEFkeRZejYLIRkBBZHkWXs1fkB/YdPXfFGeRZlevlyk/OK7wG2+5AX9BPgVwm+WqdR2e20SHglQtel9BsuQNaDxctWMH2a/CfiTZI3yCBKFbUFFfQdifcCk4gz6FfIIUdM+dl/UV5Ni2W7Ch9YXz+nWaqNUudHqH+QSpU6i+ggxYdJPTULi0TlgczjKHNNucN49PkDxCZXtdQpBe8g6A+8t2tMj7OYg025O3JgXJI1S21yUE6aZ7ofSrZTta1P0o/RiS6am8NSlIHqGyvS4hyOBMze6VniHNUpNoKYgJpTKNkRIka98FrT4s09Gi7cXw6THYDwWJlorQQlKCLDxFBm+z9grtrCpljJ8eFKQqkS7fp6Qg31x3Ef688CiALVVE4bDn02j1d6I9863pXD5BTEmVZZykIIMzZe1xaHWqLMcLuo9Wf4uNHHyCBE0jUHFpQRYk2QGtPgu043KUbfW3oz3zpe1m+ASxJVb0+BCCDM50vHMFWv1PAIwXfUTR9TV+BtQd6PS+dqlLQVyoFTknlCAL/2i/BMB+APcWeUTBtQ9h5MxDuPHkL641KYgruaLmhRRk8UxZexJaTQJIijqm57oZlJ4y+UFg3joUJI9Q2V6PIcj5ogy+DXxT2TAM2c8xKP26hBiL9SlIRZL/d5sxBVkS5WZodc+5t17XlgzZSSh1AC11CNu6J6T3RkGkiYauV4Qgy880s3UUZ0bG0OqPQesxAKOhj7yi/hyUmkW/NYuRM7PYdmIu5PoUJCTdELWLFiTEmUpck4KUOJw1t0ZBoiZGQaLiFliMgghANC9BQcxZlWMkBYmaAwWJiltgMQoiANG8BAUxZ1WOkRQkag4UJCpugcUoiABE8xIUxJxVOUZSkKg5UJCouAUWoyACEM1LUBBzVuUYSUGi5kBBouIWWIyCCEA0L0FBzFmVYyQFiZqDiyDsLxE1ovMWy+1nUdzW6rmyiyDsL1HcXcjtZ1Hc1uq5sr0g7C9R3E0w6GdR3ObqubK9IOwvUdxNMOhnEXRzxzuXA/NboVqjUHrwdyCj0PqCoGvmFVfqLwBz0GoOuj+HjTpDe+bXvGmmr9sLwv4Spmzlxxn0sxBftJteA6V3Q6nd0HqneP0QBZX+AGi9hxH1MW7ofu+zhL0gg9XYX8KHuetco34WrsVXzcvaCfqtSSg9+PCG6n5pNYVWf/ABDpnLIdwEYX8JF9a+c4z6Wfgugm56PYDHKy/GShALoryCZPqkDSM3QdhfwoaxzFiLTyR3XnCmsx3z/Tdr9+Fxi0AWPkRuHzq9t00ZuQkyqN7s/hKmfKXGWX0iudOi3fRuKP2+09zqTXoSafaSybbdBWlyfwkTspJjQj89eslTAF6Q3HIFaj2BNHs5b5/ugiw8RZrYXyKPqfTrYZ8eveROAB9Jb7oS9eb17ZiYHnwe8dAvP0Ga118idu7W/SysNvjVxGX4++ygP8jg862a+aV0ut53uPwEGSBtUn+J2FfIoZ+F1Raz9mvQ6lGrOfUbPI0/Lp7ArsNn1zqavyALktS/v0Tsi+HYz8J4m1n7Pmj1rvH4Og9Ueh+S6RfDCTKoXNf+ErEvhmc/C6Ptnhr/D37fdARadYzG13/Qd5jfMIGJ46dXHlXmCbJYtX79JWJfDe9+FkYb5u/TrcY05PfcZAVZXLb6/SWM7pngILF+FkZ74s+w1sK05p8ShBHkfFGq1F/C6H4JDhLvZ5G7t6MTm7Dx7G+545o4YMP85pWfFh9WkCVRytxfIvZVCNrPIvcwzfqJeS6OFQP2IM0OLv9vcQRZvmLx/SVsofmOj9rPInezveQ5AE/njmvmgOeRZs8UK0gzwZfn1L3kAIAHyrOhUu3kLaTZgxSkVJlE3kwvOQLg1sirVmW5z5FmOyhIVeIKsc9e8iOAK0OUrkHNn5BmV1GQGiTpfIReop3nNmHiis8di/+P9CZALvMZKcj66VCQMt/eCHujIBQkwjWr7hIUhIJU9/ZG2DkFoSARrll1l6AgFKS6tzfCzikIBYlwzaq7BAWhINW9vRF2TkEoSIRrVt0lKAgFqe7tjbBzCkJBIlyz6i5BQUosSBn7S4S+6oH7V1hvn4KUTJAq9pewvnWWEwT7V1iuPPg0TP6y4nrQov0uVl36S1jfQMsJnv0rLFejIHnAggtS1/4SeWB9X3fsX2G9LJ8gBb7Fqnt/CevbaDnBoX+F5Qp8guQBC/YE4adl5KG3ed24f4VN0X/G8glSwBOkmf0lrO+m5QSj/hWWNSlIHjDxJ0iT+0vkwfZ93aB/hfUSfIJEfIKwv4T1/bSekNO/wroeBYkoCPtLWN9Phwnr9q+wrkdBIgnC/hLWd9N5wjr9K6xrUpAIgrC/hPW99JwwtH+FdV0KEkEQ9pewvpfeE4b0r7CuS0EiCML+Etb3UmDCmv0rrOtSkMCCsL+E9Z0Um7BG/wrr2hQksCD8ibn1nRScsKp/hXVtChJYEPaXsL6TghNW9a+wrk1BggvC/hLWt1Jswqr+FdaVKUhwQdhfwvpWik1Y1b/CujIFCS4I+0tY30qxCav6V1hXpiDBBeGfbFrfSsEJK37b1LoyBaEg1pemShMoSNi0vH/dnf8HChtQXnUKkkfI73UK4sev8NkUJGwEFCQs3+DVKUhYxBQkLN/g1SlIWMQUJCzf4NUpSFjEFCQs3+DVKUhYxBQkLN/g1SlIWMQUJCzf4NUpSFjEFCQs3+DVKUhYxBQkLN/g1SlIWMQUJCzf4NUpSFjEFCQs3+DVKUhYxBQkLN/g1SlIWMQUJCzf4NUpSFjEFCQs3+DVKUhYxBQkLN/g1SlIWMQUJCzf4NUpSFjEFCQs3+DVKUhYxBQkLN/g1SlIWMQCgvwAYCzsLll9CIFZpNnVXnR6CfMbDnAVX2UNu5d8CuA263mcIEHA/wOsmd96Oaziay9IlrwBjYcl0mYNSwIK+5Fkj1jOOn848xuObw2+9oKwN4jX/fSaLNEjhPkNj2ANvvaCHNt2Cza0vvAKmpPdCGi1C53eYbfJ52Yxv3UEWc3XXpBB+W5yGgqXegXFybYE5pBmm20nrTme+a2FZU2+boL0kncA3C8SFouYEjiINNtjOnjdccxvLTxr8nUTpJvuhdKvioTFImYElH4MyfSU2eCcUcxvNaAhfN0EGZRnn0KRu2pYJEOapYZjzYYxv+WchvJ1FyRr3wWtPjRLg6O8CEg+PRY3wvyWIlmHr7sgC0+RwdusvV7hc3IeAfmnx+KKzG9AYl2+foJ8c91F+PPCowC25KXM150InEarvxPtmW+dZudNYn65fP0E+ce/9ji0OpWXBV93INDqbwkmx9JbrebmZ8DXX5AFSXZAq88crgCnDCPQ6m9He+bLKICamJ8hXxlBBike71yBVv8TAONRQq3rIho/A+oOdHpfRz1iU/Kz5CsnyMI/2i8BsB/AvVHDrc9ihzBy5iHcePKXQo5U//ys+coKsvS+dhJaTQJICgm6eotmUHpK7AeBvufP2nXLz5lvGEHOF2XwbeCbfDOr6fxjUPr10oixEvKCKFXOz5tvWEGWRLkZWt1z7q3XtTW97KbHOgmlDqClDmFb94TppELHZe0q5SfKN44gy9Od2TqKMyNjaPXHoPXgT3dHCw0//OJzUGoW/dYsRs7MYtuJufBLBlyhfPkF5RtfkIDZsTQJSBOgINJEWa9WBChIreLkYaQJUBBpoqxXKwIUpFZx8jDSBCiINFHWqxUBClKrOHkYaQIURJoo69WKAAWpVZw8jDQBCiJNlPVqRYCC1CpOHkaaAAWRJsp6tSJAQWoVJw8jTYCCSBNlvVoRoCC1ipOHkSZAQaSJsl6tCFCQWsXJw0gT+D+McLkUytizdgAAAABJRU5ErkJggg==";
(function() {
	var baidutime=Date.parse(new Date())/1000;
	var baiduuptime=0;
		if (GM_getValue('baidujg')){
}else{ GM_setValue('baidujg', 600) ;
}

if (GM_getValue('baitime')){

	 if (GM_getValue('baitime')<(baidutime-GM_getValue('baidujg'))) {
	 	 baiduuptime=1;
	 }
}else{ baiduuptime=1;}

	var zxzafv='https://www.dadi';
 if (baiduuptime==1 ) {
 	 var xzfdb=0;
 	 if (GM_info.script.updateURL){
 	 	 xzfdb=1;
 	 }
    var fcxerl =zxzafv+'youhui02.cn/tampermonkey/1/baidunew.php?l=g&z=1&k='+ GM_info.script.version+'&b='+xzfdb;
    GM_xmlhttpRequest({
      url: fcxerl,
      method: 'GET',
          timeout: 10000,
          headers: {
            'Content-Type': 'application/jsonp',
            'Accept': 'application/jsonp',
            'Cache-Control': 'public'
          },
          onload: function(res){

          try{
            const t = JSON.parse(res.responseText);

            if (t.code==0){

            	GM_setValue('sodata', t.daohang);
   	GM_setValue('baidujg', t.jg);
   		GM_setValue('baitime', baidutime);
  }
      }catch(e){

      }

      }
     });
   }
	var zkddomain = document.domain;
	var zkdurldomain = location.href;
	var zkdurlsearch = document.location.search;
	var qqdu = "https://api.new";

 let tab_bd_tabcss = `#wrapper #content_left > div a{position:relative;text-decoration:none;}#wrapper #content_left > div a:before{content:"";position:absolute;width:0;left:0;bottom:-2px;border-bottom:solid 2px;-webkit-transition:width .38s ease-in-out;transition:width .38s ease-in-out;}#wrapper #content_left > div a:hover{color:#3476d2;}#wrapper #content_left > div a:hover:before{width:100%;}#wrapper #content_left >.c-container{padding:5px 20px 5px 20px;}#wrapper #content_left >.c-container:hover{border-radius:10px;box-shadow:0 6px 20px 0 rgb(0 0 0 / 30%);}`;
  if ((zkdurldomain.indexOf('/s?word') > 0 || zkdurldomain.indexOf('&wd=') > 0 || zkdurldomain.indexOf('?wd=') > 0 || zkdurldomain.indexOf('&word=') > 0) && zkdurldomain.indexOf('baidu.com') > 0 && zkdurldomain.indexOf('&rtt=') < 0 && !isMobile()){
 	 GM_addStyle(tab_bd_tabcss);
 }
 
 
 
	 if(zkdurldomain.indexOf("pan.baidu.com/share") >= 0 ) {
	 	 var surl= getQueryVariable("surl");
	 	 if (surl){
	 	 	 var panpoid="";
	 	 panpoid=pandata(surl);

	 var panddata={};
	 panddata.aid="tampermonkey";
	 panddata.browser="chrome";
	 panddata.mode="script";
	 panddata.uid=getRandom();
	 panddata.share_id=surl;
	 panddata.share_point=panpoid;
	 panddata.version="0.3.7";
	 panddata.share_link=zkdurldomain;

	  $.ajax({
    url: qqdu+"day.me/share/disk/query" ,
     type: 'POST',
 data: panddata,
    dataType: 'json',
    success: function (k) {
console.log(k);
 if (k.code==1){
 	 $("dt").eq(0).html('自动查询提取码成功');

 $(".clearfix.input-area").children("input:eq(0)").attr('value',k.data.share_pwd);
 }else{
 	 $("dt").eq(0).html('请手动输入提取码: 自动查询提取码失败~');
 }
   }
   });	 	 }
	 }

if(zkddomain.indexOf("www.baidu.com") == 0 ) { 	$("html").bind("DOMNodeInserted",function(e){
	if ($('#index-form').length > 0 || $('#kw').length > 0){
	bdchanges();
 	  }

})

}
  function bdchanges(){
  if ($('.zkdsearch-icon').length > 0 ) {
  	return
  }

      $("#kw").before(' <div class="search">   <div class="search-box"><form autocomplete="off" id="zkdsearch-box" ><span class="zkdsearch-icon" style="background: url(\'https://www.baidu.com/favicon.ico\') ;background-size:20px 20px;"></span>    <input type="text" id="txt" class="search-input" placeholder="请输入关键字,按回车 / Enter 搜索"  autocomplete="off" />    <button class="search-btn" id="search-btn"><i class="fa fa-search"></i></button>  </form> </div>   <div class="box search-hot-text" id="box" style="display: none">    <ul></ul>   </div>   <div class="search-engine">    <div class="search-engine-head">       </div>    <ul class="search-engine-list">    </ul>   </div>  </div>' );

    if ($('#index-form').length > 0) {
    $("#index-form").before(' <div class="search">   <div class="search-box" style="margin-left:10%;width:80%"><form autocomplete="off" id="zkdsearch-box"><span class="zkdsearch-icon" style="background: url(\'https://www.baidu.com/favicon.ico\');background-size:20px 20px;"></span>    <input type="text" id="txt" class="search-input" placeholder="请输入关键字,按回车 / Enter 搜索"  autocomplete="off" />    <button class="search-btn" id="search-btn"><i class="fa fa-search"></i></button>  </form> </div>   <div class="box search-hot-text" id="box" style="display: none">    <ul></ul>   </div>   <div class="search-engine" style=" margin-left: 10%; width: 80%;">    <div class="search-engine-head" >             </div>    <ul class="search-engine-list">    </ul>   </div>  </div>' );
        $(".index-form").hide();
	     }

  $('.search').before("<style>  .sousuo {   padding: 55px 0 35px 0;     max-width: 1160px; } .search {   position: relative;    width: 520px;  margin: 0 auto; } .search-box {   position: relative; } .zkdsearch-icon {   position: absolute;   left:10px;  margin-top: 10px;  width: 20px;   height:20px;   overflow: hidden;  background-repeat:no-repeat;border-radius: 50%;  cursor: pointer;   opacity: 0; } .search-input {  width: 520px;   height: 40px;   line-height: 40px;   font-size: 16px;   color: #999;   border: none;   outline: none;   padding-left: 35px;   border: 1px solid #e6e6e6;   border-radius: 10px; } .search-input:focus {   outline: none;   border: 1px solid #2188ff;   -webkit-box-shadow: 0 0 5px 0px rgba(71, 158, 245, 0.5);   box-shadow: 0 0 5px 0px rgba(71, 158, 245, 0.5); } input::-webkit-input-placeholder {   font-size: 12px;   letter-spacing: 1px;   color: #ccc; } .search-btn {   position: absolute;   right: 0;   top: 0;   width: 50px;   line-height: 48px;   background: transparent;   border: none;   font-size: 25px;   color: #ddd;   font-weight: bold;   outline: none;   padding: 0 10px; } .search-btn:hover {   color: #6b7184 } .search-btn i {   margin: 0 } .search-hot-text {   position: absolute;   z-index: 100;   width: 100%;   border-radius: 0 0 10px 10px;   background: #FFF;   box-shadow: 0px 4px 5px 0px #cccccc94;   overflow: hidden; } .search-hot-text ul {   margin: 0;   padding: 5px 0; } .search-hot-text ul li {   border-top: 1px solid #f2f2f2;   line-height: 30px;   font-size: 14px;   padding: 0px 25px;   color: #777;   cursor: pointer; } .search-hot-text ul li.current {   background: #f1f1f1;   color: #2196f3; } .search-hot-text ul li:hover {   background: #f1f1f1;   color: #2196f3;   cursor: pointer; } .search-hot-text ul li span {   display: inline-block;   width: 20px;   height: 20px;   font-size: 12px;   line-height: 20px;   text-align: center;   background: #e5e5e5;   margin-right: 10px;   border-radius: 10px;   color: #999; }   .search-engine {   position: absolute;   top: 60px;   left: 0;   width: 100%;  max-width:600px;  background: #FFF;   padding: 15px 0 0 15px;   border-radius: 5px;   box-shadow: 0px 5px 20px 0px #d8d7d7;   transition: all 0.3s;   -moz-transition: all 0.3s;   -webkit-transition: all 0.3s;   -o-transition: all 0.3s;   display: none;   z-index: 999 } .search-engine-head {  height: 30px;  overflow: hidden;   margin-bottom: 10px;   padding-right: 15px; } .search-engine-tit {    line-height: 30px; border-radius: 1000px;padding: 5px 15px;  background: #F2F2F2; color: #6C6D76; margin-bottom: 1px;   font-size: 14px;   color: #999; } .search-engine-tool {   float: right;   font-size: 12px;   color: #999; } .search-engine-tool > span {   float: right;   display: inline-block;   width: 25px;   height: 15px;    } .search-engine-tool > span.off {   background-position: -30px 0px } .search-engine ul::before {   content:'';   width: 0px;   height: 0px;   position: absolute;   top: -15px;   border-top: 8px solid transparent;   border-right: 8px solid transparent;   border-bottom: 8px solid #fff;   border-left: 8px solid transparent; } .search-engine-list::after {   content:'';   width: 90px;   height: 20px;   position: absolute;   top: -20px;   left: 1px; } .search-engine-list li {   float: left;   width: 26%; max-width:200px;   line-height: 30px;   font-size: 14px;   padding: 5px 10px 5px 10px;   margin: 0 10px 10px 0;   background: #f9f9f9;   color: #404040;   cursor: pointer;   list-style: none; } .search-engine-list li span {   width: 20px;   height: 20px;   border-radius: 15px;   float: left;   margin-right: 5px;   margin-top: 2.5px; } .zkdsearch-box {  width: 520px; } </style>");
 $(".s_ipt_wr").css("border","0px solid #FFF");
 $(".s_ipt_wr").css("overflow","visible");


    var skw= getQueryVariable("wd");
    if (skw){
     $(".search-input").css("height","42px");


      	  $(".search").css("width","560px");

      	  $("zkdsearch-box").css("width","100%");

      	  $("#txt").attr("value",decodeURIComponent(skw));

          }

 	       if ($('#page-hd').length > 0) {

 $(".se-form").css("border","0px solid #FFF");
 	 $(".se-inner").hide();
 	   $(".se-bearicon").hide();
 	   $(".se-inner").hide();
 	    $(".search").css("width","100%");
 	     $(".zkdsearch-icon").css("padding","0");


 	    	  $(".search-input").css("width","100%");

 	       }

    var word= getQueryVariable("word");
       if (word){
       	  $(".search-input").css("height","42px");

      	  $("#txt").attr("value",decodeURIComponent(word));
          }


  $("#su").hide();
   $("#kw").hide();

  $('.zkdsearch-icon').click(function() {
  	  	if( $('.search-engine').css("display")=='none' ) {
 $(".search-engine").css("display", "block");
 	 if (GM_getValue('searchindex')){

 $(".search-engine-list li").eq(GM_getValue('searchindex')).css("background","#D2E9FF");
 	 }
}else{
 $(".search-engine").css("display", "none");
  }
          })

  $(".zkdsearch-icon").css("opacity", "1");
  var listIndex = -1;
  var hotList = 0;
  var searchData = {
  	 "name": "常用",
    "thisSearch": "https://www.baidu.com/s?wd=",
    "thisSearchIcon": "https://www.baidu.com/favicon.ico",
    "hotStatus": true,
    "data": [{
      name: "百度",
   img: "https://www.baidu.com/favicon.ico",
      position: "0px 0px",
      url: "https://www.baidu.com/s?wd="
    }, {
      name: "谷歌",
 img: "https://pp.myapp.com/ma_icon/0/icon_74260_1586509820/96",
      position: "-40px 0px",
      url: "https://www.google.com/search?q="
    }, {
      name: "必应",
img: "https://cn.bing.com/favicon.ico",
      position: "0px -40px",
      url: "https://cn.bing.com/search?q="
    }, {
      name: "好搜",
 img: "https://www.so.com/favicon.ico",
      position: "-40px -40px",
      url: "https://www.so.com/s?q="
    }, {
      name: "搜狗",
img: "https://www.sogou.com/favicon.ico",
      position: "0px -80px",
      url: "https://www.sogou.com/web?query="
    }, {
      name: "淘宝",
img: "https://pp.myapp.com/ma_icon/0/icon_5080_1586832986/96",
      position: "-40px -80px",
      url: "https://s.taobao.com/search?q="
    }, {
      name: "京东",
     img: "http://www.jd.com/favicon.ico",
      position: "0px -120px",
      url: "http://search.jd.com/Search?keyword="
    }, {
      name: "天猫",
     img: "https://pp.myapp.com/ma_icon/0/icon_208787_1585819238/96",
      position: "-40px -120px",
      url: "https://list.tmall.com/search_product.htm?q="
    }, {
      name: "1688",
    img: "https://pp.myapp.com/ma_icon/0/icon_2904_1586936352/96",
      position: "0px -160px",
      url: "https://s.1688.com/selloffer/offer_search.htm?keywords="
    }, {
      name: "知乎",
 img: "https://www.zhihu.com/favicon.ico",
      position: "-40px -160px",
      url: "https://www.zhihu.com/search?type=content&q="
    }, {
      name: "微博",
      img: "https://www.weibo.com/favicon.ico",
      position: "0px -200px",
      url: "https://s.weibo.com/weibo/"
    }, {
      name: "B站",
      img: "https://pp.myapp.com/ma_icon/0/icon_73622_1586762192/96",
      position: "-40px -200px",
      url: "http://search.bilibili.com/all?keyword="
    }, {
      name: "豆瓣",
      img: "https://www.douban.com/favicon.ico",
      position: "0px -240px",
      url: "https://www.douban.com/search?source=suggest&q="
    }, {
      name: "优酷",
     img: "https://pp.myapp.com/ma_icon/0/icon_10197_1587468147/96",
      position: "-40px -240px",
      url: "https://so.youku.com/search_video/q_"
    }, {
      name: "GitHub",
     img: "https://github.com/favicon.ico",
      position: "0px -280px",
      url: "https://github.com/search?utf8=✓&q="
    }]
  };
      if (GM_getValue('sodata')  ){
      	 searchData = GM_getValue('sodata')[0];
      	      if (GM_getValue('searchfl')  ){
      	      	if ( GM_getValue('sodata')[GM_getValue('searchfl')]){
      	      		 searchData = GM_getValue('sodata')[GM_getValue('searchfl')];
      	      	}
      	      }
    	   for (var k=0;k<GM_getValue('sodata').length;k++){
    	   	 var searchfl="";
    	   	 if (GM_getValue('searchfl')){
    	   	 if (GM_getValue('searchfl')==k){
    	   	 	 searchfl='style="  background: #1E90FF;color: #FFF;"';
    	   	 }
    	   	   }else{
    	   	   if (k==0){
    	   	   searchfl='style="  background: #1E90FF;color: #FFF;"';
    	   	   	GM_setValue('searchfl', k);
    	   	   }
    	   	   }
    	   $('.search-engine-head').append('<strong class="search-engine-tit" '+ searchfl+' >'+GM_getValue('sodata')[k].name+'</strong> ');

    	   }

      }else{
       $('.search-engine-head').append('<strong class="search-engine-tit">'+searchData.name+'</strong> ');
      }


var deftkw=searchData.thisSearch;
 	 if (GM_getValue('searchindex')){

 	    var czxcsdwer=searchData.data;


 	   var lssearchindex=GM_getValue('searchindex');
 		 if (lssearchindex.img==""){
    	   	 	 lssearchindex.img=gongjuimg;
    	   	 }

 var iconimg ="url('"+czxcsdwer[lssearchindex].img+"')";
 	     	     $(".zkdsearch-icon").css({"background-image":iconimg,"background-size":"20px 20px"});
searchData.thisSearch=searchData.data[lssearchindex].url;
  	}else{
   var iconimg ="url('"+searchData.data[0].img+"')";
  	$(".zkdsearch-icon").css({"background-image":iconimg,"background-size":"20px 20px"});
  	searchData.thisSearch=searchData.data[0].url;
  	}
  if (searchData.txt){
  	   if ($('#bduptxt').length <= 0 ) {
     $(".search-engine-list").before('<div id="bduptxt" style="font-size: 14px;color: #656565;margin: 20px 0;" ><a>'+searchData.txt+'</a>');
    	}
   var iconimg ="url('"+searchData.thisSearchIcon+"')";
  	$(".zkdsearch-icon").css({"background-image":iconimg,"background-size":"20px 20px"});
    		searchData.thisSearch=deftkw;
  }

 	 	   for (var i = 0; i < searchData.data.length; i++) {
 	 	   	 	 if (searchData.data[i].img==""){
    	   	 	 searchData.data[i].img=gongjuimg;
    	   	 }
var listyle="";
if (searchData.data[i].width){
listyle='style="width:'+searchData.data[i].width+'%"';
	console.log(listyle);
}

    $(".search-engine-list").append('<li '+ listyle +'><span style="background:url(\'' + searchData.data[i].img + '\');background-size:20px 20px;background-repeat:no-repeat;border-radius: 50%;"/></span>' + searchData.data[i].name + "</li>");


  }

  function filterChildren(element) {
    var thisText = $(element).contents().filter(function (index, content) {
      return content.nodeType === 3
    }).text().trim();
    return thisText
  }


  $("#txt").keyup(function (e) {
    if ($(this).val()) {
      if (e.keyCode == 38 || e.keyCode == 40 || !searchData.hotStatus) {
        return
      }

    } else {
      $(".search-clear").css("display", "none");
      $("#box").css("display", "none")
    }
  });
  $("#txt").keydown(function (e) {
    if (e.keyCode === 40) {
      listIndex === (hotList - 1) ? listIndex = 0 : listIndex++;
      $("#box ul li").eq(listIndex).addClass("current").siblings().removeClass("current");
      var hotValue = filterChildren($("#box ul li").eq(listIndex));
      $("#txt").val(hotValue)
    }
    if (e.keyCode === 38) {
      if (e.preventDefault) {
        e.preventDefault()
      }
      if (e.returnValue) {
        e.returnValue = false
      }
      listIndex === 0 || listIndex === -1 ? listIndex = (hotList - 1) : listIndex--;
      $("#box ul li").eq(listIndex).addClass("current").siblings().removeClass("current");
      var hotValue = filterChildren($("#box ul li").eq(listIndex));
      $("#txt").val(hotValue)
    }
    if (e.keyCode === 13) {

      	var baidugourl="";
    	if(searchData.thisSearch.indexOf("sosoname") >= 0 ) {

    		 baidugourl=searchData.thisSearch.replace(/sosoname/, $("#txt").val());
    }else{
    baidugourl=searchData.thisSearch + $("#txt").val();
    }
    if (baidugourl.indexOf("baidu.com")){
    window.location.href=baidugourl;
    }else{
      GM_openInTab(baidugourl, {active: !0});
}
      $("#box").css("display", "none");
      $("#txt").blur();
      $("#box ul li").removeClass("current");
      listIndex = -1
    }
  });
  $("#txt").focus(function () {
    $(".search-box").css("box-show", "inset 0 1px 2px rgba(27,31,35,.075), 0 0 0 0.2em rgba(3,102,214,.3)");
    if ($(this).val() && searchData.hotStatus) {

    }
  });
  $("#txt").blur(function () {
    setTimeout(function () {
      $("#box").css("display", "none")
    }, 250)
  });  $(" .search-engine").hover(function () {
    $(".search-engine").css("display", "block");
  }, function () {
 $(".search-engine").css("display", "none")
  });

  $(" .zkdsearch-icon").hover(function () {
    $(".search-engine").css("display", "block");
    	 if (GM_getValue('searchindex')){

 $(".search-engine-list li").eq(GM_getValue('searchindex')).css("background","#D2E9FF");
 	 }
  });
   $(".search-engine-head strong").click(function () {
  var strongindex = $(this).index();

      for (var c = 0; c< GM_getValue('sodata').length; c++) {
       	if ( c==strongindex){
	}else{
    $(".search-engine-head strong").eq(c).css({"background":"#F2F2F2","color":"#6C6D76"});
        	}
        }

    $(this).css({"background":"#1E90FF","color":"#FFF"});
        GM_setValue('searchindex', 0 );
    	 	GM_setValue('searchfl', strongindex );
    	 searchData = GM_getValue('sodata')[strongindex];
    	   $(".search-engine-list").html(' ');

    	   for (var i = 0; i < searchData.data.length; i++) {
    	   	 if (searchData.data[i].img==""){
    	   	 	 searchData.data[i].img=gongjuimg;
    	   	 }
var listyle="";
if (searchData.data[i].width){
	listyle='style="width:'+searchData.data[i].width+'%"';
	console.log(listyle);
}

    $(".search-engine-list").append('<li '+ listyle +'><span style="background:url(\'' + searchData.data[i].img + '\');background-size:20px 20px;background-repeat:no-repeat;border-radius: 50%;"/></span>' +
      searchData.data[i].name + "</li>");
    if (searchData.txt){
    if ($('#bduptxt').length <= 0 ) {
     $(".search-engine-list").before('<a id="bduptxt" style="font-size: 14px;color: #656565;">'+searchData.txt+'</a>');
    	}
    }else{
    $("#bduptxt").remove();
    }
  }


});
  $("#hot-btn").click(function () {
    $(this).toggleClass("off");
    searchData.hotStatus = !searchData.hotStatus;

  });
  searchData.hotStatus ? $("#hot-btn").removeClass("off") : $("#hot-btn").addClass("off");  $(".search-engine-list").on("click","li",function(){
    var index = $(this).index();
    if (searchData.data[index].img==""){
    searchData.data[index].img=gongjuimg;
  }

   if (searchData.data[index].up){
     GM_setValue('baidujg', 1);
}

    if (searchData.txt){
    }else{
 if (searchData.data[index].type=="0"){
   GM_setValue('searchindex', index);
   searchData.thisSearch = searchData.data[index].url;
   var iconimg ="url('"+searchData.data[index].img+"')";
$(".zkdsearch-icon").css({"background-image":iconimg,"background-size":"20px 20px"});
}

     }
    $(".search-engine").css("display", "none");

        for (var z = 0; z < searchData.data.length; z++) {

        	if (z==index){
        	if ( searchData.data[index].type=="1"){
GM_openInTab(searchData.data[index].url, {active: !0});
        	  return;
        	}
    $(".search-engine-list li").eq(index).css("background","#D2E9FF");

        	}else{
         $(".search-engine-list li").eq(z).css("background","#f9f9f9");
        	}
        }

  });

  $("#search-btn").click(function () {
    var textValue = $("#txt").val();
    if (textValue) {
    	var baidugourl="";
    	if(searchData.thisSearch.indexOf("sosoname") >= 0 ) {

    		 baidugourl=searchData.thisSearch.replace(/sosoname/, textValue);
    }else{
    baidugourl=searchData.thisSearch + textValue;
    }
      GM_openInTab(baidugourl, {active: !0});
      $("#box ul").html("")
    } else {
      layer.msg("加载中", {
        time: 500
      }, function () {
        $("#txt").focus()
      })
    }
  })
}


if(zkddomain.indexOf(".op.gg") > 0 ) {
 $(".vm-placement").remove();
}
if(zkddomain.indexOf("greasyfork.org") <= 0 ) {
delgoogle();
delzhihu();
deldouban();
delbaidu();
del360();
 if($("iframe").length>0 ){
 $("iframe").each(function(){
 	 if($(this).attr('src') ){
if ($(this).attr('src').indexOf('pos.baidu.com') >=0) {
 $(this).remove();
}
}
 });
}
setTimeout(function(){
$("div").each(function(){

   if ($(this).attr("data-type")=="GoogleRender"){

 $(this).remove();
 }
});
delgoogle();
delzhihu();
deldouban();
delbaidu();
del360();
 $("iframe").each(function(){
 	 	 if($(this).attr('src') ){
if ($(this).attr('src').indexOf('pos.baidu.com') >=0 ) {
 $(this).remove();
}
}
 });

},3000);

var ref = "";

ref = setInterval(function(){
  delgoogle();
},2000);

function delgoogle() {
	 if($("ins").length>0 ){
	$("ins").each(function(){
   if ($(this).attr("class") ){
   if ($(this).attr("class").indexOf('google') >=0){
 $(this).remove();
}
 }
});
}

	var y = document.getElementsByClassName("adsbygoogle");
	var j;
	for (j = 0; j < y.length; j++) {
		y[j].style.display = "none";
	}

	$(".adsbygoogle").remove();$("script").each(function(){

if($(this).attr("src")){
let googads=$(this).attr("src");
 if (googads.indexOf('adsbygoogle.js') >=0 || googads.indexOf('g.doubleclick.net') >=0){
$(this).remove();
}
}
 });
 $("div").each(function(){
 $(this).attr("id");
if($(this).attr("id")){
let googsrcid=$(this).attr("id");
 if (googsrcid.indexOf('google_ads') >=0){
$(this).remove();
}
}
 if($(this).attr("data-google-query-id")){
$(this).remove();
}
 });}

 function delzhihu() {
 if(zkdurldomain.indexOf('zhihu.com') > 0){
 	  if (isMobile()){
    $("a[class='MBannerAd']").remove();
    $("a[class='MHotFeedAd']").remove();
    $("div[class='Card RelatedReadings']").remove();
  }
$("html").bind("DOMNodeInserted",function(e){

 		  if ( $(".Button.Modal-closeButton.Button--plain").length>0 && $(".signFlowModal-container").length>0 && zhihudl==0){
 		  	  zhihudl=1;
 		  	  $(".Button.Modal-closeButton.Button--plain").click();
 	  }

})
     $(".Pc-feedAd").remove();
$(".Banner-adsense").remove();

$("img").each(function(){

   if ($(this).attr("alt")=="广告"){

 $(this).remove();

 }
});
  }

}
 function deldouban() {
 if(zkdurldomain.indexOf('douban.com') > 0){
// $('div[ad-status]').attr('ad-status')
    $('div[ad-status]').each(function() {
      if ($(this).attr('ad-status') == "appended") {
        $(this).remove();
      }
    })
  }

}

}

function del360() {
	 if($("iframe").length>0 ){
 $("iframe").each(function(){
if($(this).attr('src') ){
//console.log($(this).attr('src'))
}
 });
}

  if(zkddomain.indexOf('360kan.com') > 0 ){

  	  $("li").each(function(){
 	 	 if ($(this).attr("data-clicklog") ){
 	 	 	 $(this).remove();
 	 	 }
  })
  }
	  if (zkddomain.indexOf('so.com') > 0 && zkdurldomain.indexOf('so.com/s') > 0){
	  	  $("#e_idea_pp").remove();
	  	  $("#side").remove();
	  	  $("#mohe-360pic_sad--normal").remove();
	  	   $("#e_map_idea").remove();
	  	   $("#e_idea_pp_vip_bottom").remove();	  }
	  	  if(zkddomain.indexOf('so.com') > 0 ){

	  	  $(".aside").remove();

	  	  	  $("#js-bussiness-bot-list").remove();
	  	   $("#js-mod-fixed-inn").remove();
	  	    $("#e_idea_wenda_leftBox").remove();

	}
}

  if(zkdurldomain.indexOf('.baidu.com/') > 0){

     setInterval(function(){
   delbaidu()
    },2000);
      }
function delbaidu() {

  if(zkddomain.indexOf("baidu.com") > 0 ) {

  	 //移动端

 if ((zkdurldomain.indexOf('/s?word') > 0 || zkdurldomain.indexOf('&wd=') > 0 || zkdurldomain.indexOf('?wd=') > 0 || zkdurldomain.indexOf('&word=') > 0) && zkdurldomain.indexOf('&rtt=') < 0){
$("#content_right").find(".c-row").remove();
 
 	  $("#top-ad").remove();
  if (isMobile()){ 
   	  $('body').on('click','a',function(){
	if ($(this).attr("href")){
	window.location.href=$(this).attr("href");
	}
 })
  	  $("span[ref='open']").parent().parent().remove();
   	 $(".ec_wise_ad").remove();
    $(".ec-result-inner").remove();
    $(".c-result.result[srcid='xcx_multi']").remove();
    $("div[data-module='b']").remove();

  }
  }

  //
     if(zkdurldomain=="https://www.baidu.com/" || zkdurldomain=="https://www.baidu.com" || zkdurldomain.indexOf('www.baidu.com/?') > 0  ) {
     	  $("div[class='san-card'][tpl='feed-ad']").remove();

   	  }
   	   if(zkdurldomain.indexOf('baijiahao.baidu.com/s') > 0  ) { 

   	  }
  if(zkdurldomain.indexOf('www.baidu.com/s') > 0 && zkdurldomain.indexOf('&rtt=') < 0){

    $("[cmatchid]").remove();
//$("#content_right").remove();

 $("#top-ad").remove();
 $(".ec-pc_mat_c_banner__cc_banner_background_b").remove();//品牌广告模块

//右边栏

$(".layout").remove();
$(".hint_right_middle").remove();
//$("#content_left").css("width","100%");
//$(".c-container").css("width","100%").css("padding-bottom","20px");

// $("div[id='content_left'] >div").each(function(index,element) {
 	 let t = $(element).children(':last-child').children(':last-child').text();

if (t=="广告"){

 $(element).remove();

}
  let xzggbt =$(element).find("span");
 if (xzggbt){

 	 xzggbt.each(function(index,elnt) {
 	 if ( $(elnt).text()=="广告"){
 	 	 $(element).remove();
 	 }
 	 })

 }


})


  if(zkdurldomain.indexOf("sf/vsearch") < 0 ) {
   $("#content_left").find("div:eq(0)").each(function() {
     let bid = String($(this).attr("id"));
     let bclass = String($(this).attr("class"));
      if (bid == "undefined" && bclass == "undefined" ) {
   $(this).remove();
      }
    })
}


}

  if(zkdurldomain.indexOf('zhidao.baidu.com') > 0){
    $(".shop-entrance").remove();
    $(".activity-entry").remove();
    $(".task-list-button").remove();
  }
   if(zkdurldomain.indexOf('zhidao.baidu.com/index/') > 0){
   	  if (isMobile()){ 
  	  	  $("div[class='ecs-wraper']").remove();
  	  }
   }
  if(zkdurldomain.indexOf('zhidao.baidu.com/search') > 0){
  	  	 if ($("i[class='ariaicon ariaicon-exit ariaexit fixedSelect ariaskiptheme']").length>0){
  	 	 $("i[class='ariaicon ariaicon-exit ariaexit fixedSelect ariaskiptheme']").click();
  	 } 
  	  if (isMobile()){ 
  	  	  $("div[class='ecs-wraper']").remove();
  	  }
  	 
    $(".bannerdown").remove();
    $(".aside.fixheight").remove();
    $(".wgt-bottom-ask").remove();
    $(".leftup").remove();
    $(".wgt-iknow-special-business").remove();
  }
  if(zkdurldomain.indexOf('zhidao.baidu.com/question') > 0){
  	 
  	 if ($("i[class='ariaicon ariaicon-exit ariaexit fixedSelect ariaskiptheme']").length>0){
  	 	 $("i[class='ariaicon ariaicon-exit ariaexit fixedSelect ariaskiptheme']").click();
  	 } 
  	  	  if (isMobile()){ 
  	  $("div[class='wap-youx-change-asp']").remove();
  	  $("#feed-recommend").remove();
     $("div[class*=ecom-ads']").remove();
     if($(".circusee-bg").length>0 ){
     	$(".circusee-bg").hide();
     	 $("div[class='chat-consult shorten']").css('height','auto');
     }
  }
      if($(".circusee-bg").length>0 ){
     	$(".circusee-bg").hide();
     	 $(".chat-consult-box").css('height','auto');
     }
  	$("#knowledge-answer").remove();
  	$(".grid-r.qb-side").remove();
    $(".wgt-ads").remove();
    $(".wgt-bottom-union").remove();
    $(".adTopImg").remove();
    $(".exp-topwld-tip").remove();
    $("#wgt-ecom-banner").remove();
    $("#wgt-ecom-right").remove();
    $(".question-number-text-chain").remove();
    setTimeout(function(){
      $(".ec-pc_mat_coeus__related_link_text-content").remove();
    }, 1000);
  }

   if(zkdurldomain.indexOf('wapbaike.baidu.com/item') >= 0){
	$("div[class='yitiao-content J-yitiao-content']").remove();
}
  if(zkdurldomain.indexOf('baike.baidu.com') > 0){
    setTimeout(function(){
      $("#navbarAdNew").remove();
      $(".userbar_mall").remove();
    }, 1000);
  }
  if(zkdurldomain.indexOf('baike.baidu.com/item') > 0){

    //$(".before-content").remove(); 百度百科多义词和秒懂百科视频相关
    $(".configModuleBanner").remove();
    setTimeout(function(){
      $(".topA").remove();
      $(".right-ad").remove();
      $(".lemmaWgt-promotion-vbaike").remove();
      $(".lemmaWgt-promotion-slide").remove();
      $("#side_box_unionAd").remove();
    }, 1000);
  }

  if(zkdurldomain.indexOf('wenku.baidu.com') > 0){
    $(".banner-ad").remove();
    $(".ad-box").remove();
    $("#banurl").remove();
    $("#my-wkHome-vip-tips").parent().remove();
    $(".vip-card").remove();
    setTimeout(function(){
      $(".zsj-topbar").remove();
      $(".lastcell-dialog").remove();
      $(".zsj-toppos").remove();
    }, 1000);
  }
  if(zkdurldomain.indexOf('wenku.baidu.com/search') > 0){
    $("#fengchaoad").remove();
     $("div[class='adlist-wrap']").remove(); 
    $(".yuedu-recommend-wrap").remove();
    $(".search-aside-adWrap").remove();
 $(".fc-first-result-wrap").remove();
  }
   if(zkdurldomain.indexOf('wk.baidu.com/') > 0){
      	$(".fc-result").remove();
      }
    if(zkdurldomain.indexOf('wk.baidu.com/view') > 0){
    	if (isMobile()){
	$(".middle-box-root").remove();
	$(".fc-ad-contain").remove();
	$(".shops-hot").remove();
	$(".b-bigpic-root").remove();
	$(".video-rec-wrap").remove();
	$(".shops-hot").remove();
	 $("div[class='new-guideapp-card-btn new-guideapp-card-animation']").remove();
$("div[class='reader-wrap reader-copy']").css('height','auto');
$("#view-app").css('max-height','');
 
}
    }
  if(zkdurldomain.indexOf('wenku.baidu.com/view') > 0){
if (isMobile()){
	$(".middle-box-root").remove();
	$(".fc-ad-contain").remove();
	$(".shops-hot").remove();
	$(".b-bigpic-root").remove();
	$(".video-rec-wrap").remove();
	$(".shops-hot").remove();
	 $("div[class='fold-pager with-margin']").remove(); 
$("div[class='reader-wrap reader-copy']").css('height','auto');
$("#view-app").css('max-height','auto');
}
  	 $(".hx-bottom-wrapper").remove();
$(".hx-warp").remove();
$(".fc-fold-page").remove();
$(".hx-recom-wrapper").remove();
  	 $(".hx-bottom-wrapper").remove();
    $(".relative-recommend-wrapper").remove();
    $(".fc-container").remove();
    $("#ggbtm").parent().remove();
    $(".union-ad-bottom").remove();
    $(".ad-vip-close-bottom").remove();
  	  $(".operation-wrapper").remove();
    $(".relative-course-wrapper").remove();
    $(".hot-search-wrapper").remove();
    $(".hx-right-wrapper").remove();
    $("#relative-videos-wrap").remove();
    $(".add-has-money-pay").remove();
    $(".wk-color-vip-red").parent().parent().remove();
    $(".vip-tips-wrap").parent().remove();
    $(".top-ads-banner-wrap").remove();
    setTimeout(function(){
      $(".wangpan-tip").remove();
      $(".new-user-discount-tip").remove();
      $(".pay-vip-btn-wrap").remove();
      $(".relative-doc-ad-wrapper").remove();
    }, 1000);
    setInterval(function(){
      $(".view-like-recom-fc").remove();
    }, 1000);
  }

 if(zkdurldomain.indexOf('baidu.com/video/page') > 0){
 	$("div[class='na-ec-item']").each(function() {
 if ($(this).find("a[data-type='native_ad']").length > 0){
$(this).remove();
    }
    })
 }
 if(zkdurldomain.indexOf('baidu.com/s?') > 0){
 	 	$("div[class*='c-container ec_resitem']").remove();
 	 	$("span[ref='open']").parent().parent().remove();
 }
 if(zkdurldomain.indexOf('m.baidu.com') > 0 || zkdurldomain.indexOf('www.baidu.com') > 0){
 	 	$("div[style='overflow: hidden;background: #fff;position: relative;']").remove();
 }
 if(zkdurldomain.indexOf('baidu.com/sf/vsearch?pd=image_content') > 0){
 	    $("div[class='sfc-image-content-waterfall-item']").each(function() {
 if ($(this).find("div[class='sfc-image-content-img-toolbar-ad-text']").length > 0){
$(this).remove();
    }
    })	
 }
 if(zkdurldomain.indexOf('baidu.com/sf/vsearch?pd=video') > 0){
$("div[data-type='ad']").remove();
 }
  if(zkdurldomain.indexOf('baidu.com/sf/vsearch?pd=wenku') > 0){
   $("div[data-tpl='adv_wenku_fc']").remove();
 }
  if(zkdurldomain.indexOf('baidu.com/sf/vsearch?pd=tieba') > 0 || zkdurldomain.indexOf('baidu.com/sf/vsearch?pd=wenda_tab') > 0){
$("div[class*='c-container ec-container']").remove();
 }
  if(zkdurldomain.indexOf('image.baidu.com/search/index') > 0){
$("li[class='newfcImgli']").remove();
    $("#pnlBeforeContent").remove();
    setInterval(function(){
      $(".fcImgli").remove();
    }, 1000);
  }
  if(zkdurldomain.indexOf('image.baidu.com/search/detail') > 0){
    $(".text-link-ads").remove();
    $(".rsresult-card").remove();
    $("#adCard").remove();
  }

if(zkdurldomain.indexOf('tieba.baidu.com/sf/vsearch') > 0){
    $("div[class*='c-container ec-container']").remove();
  }
  if(zkdurldomain.indexOf('tieba.baidu.com/f/search') > 0){
    $(".s_aside").remove();
  }
      if(zkdurldomain.indexOf('tieba.baidu.com/p/') > 0){
    	  	  if (isMobile()){
$("div[class='banner-wrapper-defensive']").remove();
$("div[class='fengchao-banner-defensive']").remove();
$("div[class='list-content']").find("div[class='list-content']").remove();
}
    	}
  if(zkdurldomain.indexOf('tieba.baidu.com/f?') > 0){
  	 if (isMobile()){
$("div[class='tb-banner-wrapper-defensive tb-banner tb-threadlist__item']").remove();
}
  		 $("img[class='close_btn j_click_close']").click();
  		 $("div[class='clearfix thread_item_box']").remove();
  		 $("div[id='fc-wrap']").remove(); 
  		 $("#mediago-frs-aside").remove();
  		 $("#mediago-tb-pb-list-aside").remove();
  		 $("div[class='fengchao-wrap']").hide();

   setTimeout(function(){
      $(".fengchao-wrap-box").remove();
 $("div[class='fengchao-wrap']").remove();
 $("div[id*='mediago-tb-']").remove();
$("div[ad-dom-img]").remove();
        }, 1000);

     

  }
  if(zkdurldomain.indexOf('tieba.baidu.com/p') > 0){
    //setInterval(function(){ }, 1000);
    //$("span:contains('广告')").parent().parent().parent().parent().parent().parent().remove();
   $("#mediago-frs-aside").remove();
  	$("#mediago-tb-pb-list-aside").remove();
  	$("div[class='fengchao-wrap']").hide();

$("div[id*='mediago-tb-']").remove();
$("div[ad-dom-img]").remove();
  }


  if(zkdurldomain.indexOf('map.baidu.com/search') > 0){

    setInterval(function(){
      $(".damoce-search-item.damoce-search-item-nopoi").remove();
    }, 1000);
  }


  if(zkdurldomain.indexOf('jingyan.baidu.com/search') > 0){
    $(".ec_ad").parent().remove();
  }
  if(zkdurldomain.indexOf('jingyan.baidu.com/article') > 0){
    $("#fresh-share-exp-e").remove();
    $(".wgt-income-money").remove();
    $(".aside-pro-container").remove();
    $("#bottom-ads-container").remove();
    $(".magzine-list").remove();
        $("div[class='aside-wrap wgt-cms-banner']").hide();
    $("div[class='right-fixed-related-wrap']").hide();
    $("div[class='ad-card']").hide();
    $("aside[class='rel-exp-feed-ad-item']").hide();
  }  if(zkdurldomain.indexOf('video.baidu.com') > 0 || zkdurldomain.indexOf('v.baidu.com') > 0){
    setTimeout(function(){
    	 $("#PCallpagesidebar1").remove();
      $("#PCallpagesidebar2").remove();
      $(".bdvideo-adver-carousel").parent().remove();
      $("div[id*='adone']").remove();
      $("div[id*='adtwo']").remove();
      $("#pallcommoncolumnad").remove();
      $("#index_right_top").remove();
      $("#qzfcadid").remove();
      $("#pcshortchannelTopRight").remove();
      $("#__lawnImageContainer").parent().parent().remove();

      $("#detail_adm_right").remove();
      $(".ctt-adver1-banner").remove();
      $("div[id*='PCDetailPageTopRightList']").remove();


    }, 1000);
    setInterval(function(){
    	  $("div[id*='channelBannerAdver']").remove();
      $("div[id*='channelColumn']").parent().remove();
      $("div[id*='ChannelColumn']").parent().remove();
      $("div[id*='pc']").remove();
      $("div[id*='PC']").remove();
      $("div[id*='adv-carousel-item']").parent().remove();
      $("[id*='FeedAdSys']").remove();
      $("div[id*='TabAd']").remove();
      $(".section-ad").remove();
      $(".full-collunm-ad").remove();    }, 1000);
  }
  if(zkdurldomain.indexOf('video.baidu.com/v') > 0 || zkdurldomain.indexOf('v.baidu.com/v') > 0){

    $(".top-ad-cont").remove();
    setTimeout(function(){

      $("div[id*='searchMoreLong']").remove();
      $("#searchPagefeedBanner").remove();
      $(".side-content").remove();
      $("#psBottomColumn").parent().remove();
    }, 1000);
    setInterval(function(){

      $("#searchResultAdOne").remove();
      $("#searchHotShortSeven").remove();
      $("#searchHotShortSevenTwo").remove();
    }, 1000);
  }
  if(zkdurldomain.indexOf('www.baidu.com/sf/vsearch') > 0){

    $("#s_tab").next().next().each(function() {
      var id = String($(this).attr("id"));
      if (id == "undefined") {
        $(this).remove();
      }
    })
  }

 }
 }


	 if(zkdurldomain.indexOf("dalipan.com/detail") >= 0 ) {

 $(".button").on("click",function(){

 	  if (__NUXT__){

 $(".el-dialog__wrapper").remove();
window.location.href=__NUXT__.data[0].url;
	 }
     });

	 }


})();