Greasy Fork is available in English.

Pustaka

There are libraries posted by Greasy Fork users that you can @require in your scripts. For other kinds of libraries you can @require, read Greasy Fork's policy on @require.

 1. NGA User Script Loader (Pustaka) - NGA User Script Loader 实现两个功能:1.在页面未加载 jQuery 时加载 jQuery ;2.在点击“加载上一页/下一页”按钮后重新运行用户脚本(需脚本自身配合)。

  Penulis
  aglandy
  Dibuat
  Diperbarui
 2. Bluebird (Pustaka) - An improved Promises library

  Penulis
  mapomatic
  Dibuat
  Diperbarui
 3. jQuery.print (Pustaka) - jQuery.print库,网页打印库

  Penulis
  Vinx
  Dibuat
  Diperbarui
 4. Library | Color Logs (Pustaka) - Log enhancer. Extends console.log, console.error, etc. Show console.debug logs by setting window.Debug = true.

  Penulis
  sidneys
  Dibuat
  Diperbarui
 5. MooMoo.io | ?KEANU DA BEST? (Pustaka) - 【 ČESKY 】 ➜ 〖 MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ 〗〖 MĚNIČ ČEPIC 〗〖 LEPŠÍ MINIMAPA 〗〖 ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNOSTÍ 〗〖 DALŠÍ VYLEPŠENÍ 〗ㅤ【 ENGLISH 】 ➜〖 CHANGE HAT + BUYING 〗〖 CHANGER HATS 〗〖 BETTER MINIMAP 〗〖 REMOVING NEEDLESSNESS 〗〖 OTHER IMPROVEMENTS 〗

  Penulis
  Missy
  Dibuat
  Diperbarui
 6. PajHome MD5 (Pustaka) - PajHome MD5 Library.

  Penulis
  jonaaa20
  Dibuat
  Diperbarui
 7. Core (Pustaka) - CoreCode

  Penulis
  Clinton Savio
  Dibuat
  Diperbarui
 8. Configure (Pustaka) - A library to help you set up configure in greasemonkey script.

  Penulis
  Clinton Savio
  Dibuat
  Diperbarui
 9. core (Pustaka) - corrreee

  Penulis
  Clinton Savio
  Dibuat
  Diperbarui
 10. GM storage wrapper (Pustaka) - simple wrapper for GM_storage with added functions

  Penulis
  JohnDoe
  Dibuat
  Diperbarui
 11. bv7_jpeg2array_b (Pustaka) - jpeg -> array

  Penulis
  v_kir
  Dibuat
  Diperbarui
 12. MonkeyConfig (Pustaka) - Easy configuration dialog builder for user scripts

  Penulis
  Eric Lua
  Dibuat
  Diperbarui
 13. style (Pustaka) - biblioteca script

  Penulis
  OverMage [OKA]
  Dibuat
  Diperbarui
 14. WME Utils - NavigationPoint (Pustaka) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  Penulis
  WazeDev
  Dibuat
  Diperbarui
 15. save as for browser (Pustaka) - fix for original version

  Penulis
  kootgm
  Dibuat
  Diperbarui
 16. vue.js (Pustaka) - Vue

  Penulis
  Jigen
  Dibuat
  Diperbarui
 17. Little Site Icons (Pustaka) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  Penulis
  Doodles
  Dibuat
  Diperbarui
 18. MSCSTSTS-TOOLS (Pustaka) - 自用工具库,命名空间mscststs

  Penulis
  mscststs
  Dibuat
  Diperbarui
 19. BilibiliAPI (Pustaka) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  Penulis
  SeaLoong
  Dibuat
  Diperbarui
 20. arrive.js (Pustaka) - arrive.js lib fix

  Penulis
  BiBanXCaiNick
  Dibuat
  Diperbarui
 21. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (Pustaka) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Penulis
  cavani
  Dibuat
  Diperbarui
 22. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (Pustaka) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Penulis
  cavani
  Dibuat
  Diperbarui
 23. MturkExportParser (Pustaka) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  Penulis
  Salem Beats
  Dibuat
  Diperbarui
 24. wus_uic (Pustaka) - wus UI 控制管理

  Penulis
  yixuanzi
  Dibuat
  Diperbarui
 25. wusconfig (Pustaka) - WebUiSys 云端配置信息

  Penulis
  yixuanzi
  Dibuat
  Diperbarui
 26. htmlparser2 (Pustaka) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  Penulis
  yixuanzi
  Dibuat
  Diperbarui
 27. Underdollar jQuery replacement (Pustaka) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  Penulis
  ec370
  Dibuat
  Diperbarui
 28. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (Pustaka) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  Penulis
  kubipro
  Dibuat
  Diperbarui
 29. Batch delete qzone shuoshuo. (Pustaka) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  Penulis
  StrongOp
  Dibuat
  Diperbarui
 30. jQuery Mousewheel 3.1.13 (Pustaka) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  Penulis
  鈴宮華緋
  Dibuat
  Diperbarui
 31. TagCoinsAPI (Pustaka) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  Penulis
  wilcooo
  Dibuat
  Diperbarui
 32. Console.Image (Pustaka) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  Penulis
  Salem Beats
  Dibuat
  Diperbarui
 33. t (Pustaka) - th

  Penulis
  TigerYT
  Dibuat
  Diperbarui
 34. Hey (Pustaka) - WwW

  Penulis
  KUW
  Dibuat
  Diperbarui
 35. he.js (Pustaka) - https://mths.be/he version for GF

  Penulis
  Fernando Schumann
  Dibuat
  Diperbarui

Kirimkan skrip yang anda tulis (atau pelajari bagaimana cara membuatnya)