Greasy Fork is available in English.

Report user

极品小猫

作者那么的“用心的用爱发电”,支持作者扫支付宝红包码“604767338”让作者赚个支付宝赏金可好?

 • 喜欢我的脚本,觉得对你有用,请杯咖啡如何?
 • 又或者,支付宝搜索一下这个红包码“604767338”,领个红包让我赚个1分钱的支付宝赏金可好?

脚本问题反馈标准

 • 评分:必须“好评”!如脚本不能使用请用“无评分”!差评?别一边差评一边要求别人给你提供服务,没有欠你的!别伤害作者,逼作者停更。
 • 问题描述:描述清楚问题,用好标点符号,并提供相关问题的来源网址!一句“用不了”无法帮助你解决问题。

微信 支付宝 支付宝红包码

Recent comments

See all user activity.

Script Sets

Szkriptek

 1. 网盘自动填写访问码【威力加强版】 JS - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Fejlesztő
  极品小猫
  Napi telepítések
  681
  Telepítések száma
  606 520
  Értékelések
  2592 3 0
  Létrehozva
  2017.05.15.
  Frissítve
  2021.04.13.
 2. Linkify·改 JS - 文本转超链接

  Fejlesztő
  极品小猫
  Napi telepítések
  10
  Telepítések száma
  2 432
  Értékelések
  40 0 0
  Létrehozva
  2018.06.29.
  Frissítve
  2021.02.24.
 3. 网盘自动填写密码【增强版】【已停止维护】 JS - 网盘自动填写提取密码【增强版】+网盘超链接与提取码融合。\n(该脚本已停止维护,推荐使用效果更好的【威力加强版】:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/29762 。\n本脚本会强制推送一次新版本,如果你选择了不再推送,只要不清除浏览器数据理论是不会再推送了)

  Fejlesztő
  极品小猫
  Napi telepítések
  7
  Telepítések száma
  177 585
  Értékelések
  1292 6 2
  Létrehozva
  2015.10.30.
  Frissítve
  2018.02.05.
 4. 京东订单评价助手 JS - 京东商城商品自动评价脚本,自动全五星评价。

  Fejlesztő
  极品小猫
  Napi telepítések
  4
  Telepítések száma
  2 719
  Értékelések
  31 0 0
  Létrehozva
  2018.06.04.
  Frissítve
  2018.06.20.
 5. Steam创意工坊饥荒mod下载工具 JS - 在创意工坊中注入一个MOD下载按钮,用于下载MOD,API来源:https://t.vvwall.com

  Fejlesztő
  极品小猫
  Napi telepítések
  2
  Telepítések száma
  420
  Értékelések
  3 0 0
  Létrehozva
  2020.11.03.
  Frissítve
  2020.12.09.
 6. WordPress 系博客验证码 自动填表 JS - 支持“胡萝卜周”、“殁漂遥”、“独孤求软”、“蓝点网”,理论上是支持 WordPress 模板的网站,但是需要自行添加 include

  Fejlesztő
  极品小猫
  Napi telepítések
  1
  Telepítések száma
  323
  Értékelések
  9 0 0
  Létrehozva
  2020.06.02.
  Frissítve
  2021.02.24.
 7. 和彩云 文件移动目录树自动展开当前位置 JS - 和彩云网盘中,右键菜单执行移动操作的时候,增加一个“定位到当前目录”按钮,以便于将文件移动至子目录中。

  Fejlesztő
  极品小猫
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  31
  Értékelések
  1 0 0
  Létrehozva
  2019.04.10.
  Frissítve
  2019.04.10.
 8. 软件NO1 Ajax Download JS - 软件NO1 下载地址加载,免打开下载地址页面 + 广告移除

  Fejlesztő
  极品小猫
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  60
  Értékelések
  2 0 0
  Létrehozva
  2020.11.16.
  Frissítve
  2020.11.16.

Könyvtárak