Greasy Fork is available in English.

Mutasd a találatokat minden nyelven Show Magyar results only.

 1. 🐤【超星网课小助手】【支持图片题】视频-章节测试|自动挂机|可多开不占网速|防清进度【用过都说好】 JS - ▶▶▶上次更新:2023.01.11◀◀◀⚠⚠⚠最近超星更新频繁,强烈建议使用近期更新的最新版脚本,防止出现异常⚠⚠⚠【✅独家题库实时更新】【💻可最小化💻】🆒支持超星视频、文档、答题、自定义正确率、掉线自动登录🤘取消视频文件加载,多开也不占用网速,放心追剧🍊自定义答题正确率,提高学习效率🍆每日功能测试,在发现问题前就解决问题,防清进度,无不良记录

  Fejlesztő
  袁建新
  Napi telepítések
  263
  Telepítések száma
  8 207
  Értékelések
  2 0 1
  Létrehozva
  2022.10.18.
  Frissítve
  2023.01.11.
 2. [超星学习通]网课及考试助手、[知到智慧树]网课及考试助手、[雨课堂]考试助手、[青版|蓝版]职教云icve|智慧职教MOOC答题考试助手、[超星]考试专版答题助手、[学堂云4.0]答题助手 JS - 超星挂机刷视频,刷讨论数,章节测验自动作答,超星考试自动作答,智慧树挂机刷视频,智慧树作业以及考试自动做答,支持[雨课堂][长江雨课堂]试卷类型的题目以及学校定制雨课堂章节测验的题目作答,支持蓝版本的智慧职教MOOC学院作业的答题,宜宾学院网址自动答题

  Fejlesztő
  weiliu
  Napi telepítések
  534
  Telepítések száma
  208 529
  Értékelések
  3 3 7
  Létrehozva
  2022.09.12.
  Frissítve
  2023.01.27.
 3. [超星学习通]网课及考试助手、[知到智慧树]网课及考试助手、[雨课堂]考试助手、[青版|蓝版]职教云icve|智慧职教MOOC答题考试助手、[超星]考试专版答题助手、[学堂云4]2022-12-20 JS - 超星挂机刷视频,刷讨论数,章节测验自动作答,超星考试自动作答,智慧树挂机刷视频,智慧树作业以及考试自动做答,支持[雨课堂][长江雨课堂]试卷类型的题目以及学校定制雨课堂章节测验的题目作答,支持蓝版本的智慧职教MOOC学院作业的答题,宜宾学院网址自动答题

  Fejlesztő
  往往~~
  Napi telepítések
  99
  Telepítések száma
  216 056
  Értékelések
  14 4 14
  Létrehozva
  2022.09.07.
  Frissítve
  2022.12.20.
 4. B站原神玩家指示器 JS - B站评论区自动标注原神玩家,依据是动态里是否有原神相关内容(0.6一些小的修改)

  Fejlesztő
  weiliu
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  50
  Értékelések
  0 0 0
  Létrehozva
  2022.09.11.
  Frissítve
  2022.09.11.
 5. 学习通通签 JS - 学习通通签,嘎嘎好用

  Fejlesztő
  lisin007
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  10
  Értékelések
  0 0 0
  Létrehozva
  2022.12.14.
  Frissítve
  2022.12.14.
 6. 学习通通签 JS - ▶▶▶上次更新:2022.12.10◀◀◀⚠⚠⚠最近超星更新频繁,强烈建议使用近期更新的最新版脚本,防止出现异常⚠⚠⚠【✅独家题库实时更新】【💻可最小化💻】🆒支持超星视频、文档、答题、自定义正确率、掉线自动登录🤘取消视频文件加载,多开也不占用网速,放心追剧🍊自定义答题正确率,提高学习效率🍆每日功能测试,在发现问题前就解决问题,防清进度,无不良记录

  Fejlesztő
  lisin007
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  197
  Értékelések
  0 0 0
  Létrehozva
  2022.12.14.
  Frissítve
  2022.12.14.
 7. 学习通通签小程序 JS - ▶常⚠⚠⚠【✅独家题库实时更新】【💻可最小化💻】🆒支持超星视频、文档、答题、自定义正确率、掉线自动登录🤘取消视频文件加载,多开也不占用网速,放心追剧🍊自定义答题正确率,提高学习效率🍆每日功能测试,在发现问题前就解决问题,防清进度,无不良记录

  Fejlesztő
  lisin007
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  461
  Értékelések
  0 1 0
  Létrehozva
  2022.12.14.
  Frissítve
  2022.12.14.
 8. 站点管理 JS - 自用测试

  Fejlesztő
  谁的青春不扒瞎
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  6
  Értékelések
  0 0 0
  Létrehozva
  2022.12.30.
  Frissítve
  2022.12.30.
 9. 网课助手、自带搜题、独家题库、视频挂机播放、自动作业、任务切换 JS - 超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。最新题库、独家丰富试题库,精准识别。解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Fejlesztő
  liuxiaoming
  Napi telepítések
  5
  Telepítések száma
  42 940
  Értékelések
  5 1 0
  Létrehozva
  2021.06.03.
  Frissítve
  2022.12.13.
 10. 落红 JS - 自用

  Fejlesztő
  落红
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  466
  Értékelések
  0 0 0
  Létrehozva
  2022.12.15.
  Frissítve
  2022.12.16.
 11. 超新星学习小助手⭐视频、测验、作业、考试 JS - 【🥇操作简单】超新星学习小助手,无需任何配置,安装即可使用。【🔊功能齐全】支持视频、音频倍速秒过;文档、图书自动完成;字体解密;章节测验、课后作业、考试自动答题、自动提交、自动收录答案;支持自动切换任务点、自动登录等。【📔独家题库】独家丰富试题库,每日更新,精准识别,答案全对。【✨功能扩展】开放自定义参数,功能控制更简单

  Fejlesztő
  秋风落叶凋
  Napi telepítések
  28
  Telepítések száma
  11 100
  Értékelések
  3 2 0
  Létrehozva
  2022.11.14.
  Frissítve
  2023.01.11.
 12. 超星/学习通助手(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频,作业。

  Fejlesztő
  mptqcln
  Napi telepítések
  8
  Telepítések száma
  1 645 403
  Értékelések
  127 11 12
  Létrehozva
  2021.04.08.
  Frissítve
  2021.05.06.
 13. 超星/学习通助手,自动挂机查题可用(改良版) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Fejlesztő
  huanghaha
  Napi telepítések
  1
  Telepítések száma
  63 704
  Értékelések
  3 1 0
  Létrehozva
  2021.06.09.
  Frissítve
  2021.06.09.
 14. 超星学习通助手[最新题库](考试专版) JS - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Fejlesztő
  wosaj
  Napi telepítések
  24
  Telepítések száma
  1 428 547
  Értékelések
  27 5 5
  Létrehozva
  2021.04.27.
  Frissítve
  2021.08.30.
 15. 超星学习通网课助手(多接口)(装这一个就够了) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Fejlesztő
  gfck
  Napi telepítések
  50
  Telepítések száma
  2 226 381
  Értékelések
  67 24 17
  Létrehozva
  2021.09.14.
  Frissítve
  2021.09.15.
 16. 超星学习通网课助手,多接口,全题库 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Fejlesztő
  taoaimei
  Napi telepítések
  9
  Telepítések száma
  167 786
  Értékelések
  12 3 5
  Létrehozva
  2021.09.23.
  Frissítve
  2023.01.09.
 17. 超星学习通网课助手[最全接口][最强答题][支持图片题] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Fejlesztő
  voidcourse
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  0
  Értékelések
  43 5 3
  Létrehozva
  2021.09.27.
  Frissítve
  2021.09.27.
 18. 超星尔雅MOOC学习通章节挂机助手【2022/3/19】【一亿题库】 JS - 发现很多脚本并不能搜索选项,空闲时间开发同时搜索【标题】【选项】和【超星id】能够更加精准并迅速的找到答案[高准确率带选项查询,急速响应,任何问题及时联系群主更新]自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Fejlesztő
  nevermemory
  Napi telepítések
  21
  Telepítések száma
  417 213
  Értékelések
  19 5 3
  Létrehozva
  2022.04.13.
  Frissítve
  2022.04.13.
 19. 超星网课助手(改)(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Fejlesztő
  qianhuiya
  Napi telepítések
  0
  Telepítések száma
  7 541
  Értékelések
  0 1 0
  Létrehozva
  2021.11.21.
  Frissítve
  2021.11.21.
 20. 超星网课助手(改)(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Fejlesztő
  CodFrm
  Napi telepítések
  1
  Telepítések száma
  7 337
  Értékelések
  4 0 0
  Létrehozva
  2022.03.10.
  Frissítve
  2022.03.10.
 21. 超星网课助手[MCD-多接口|倍速可用] JS - 修复黑屏|修复倍速|接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Fejlesztő
  MCDream
  Napi telepítések
  12
  Telepítések száma
  845 101
  Értékelések
  124 13 5
  Létrehozva
  2020.11.25.
  Frissítve
  2021.11.26.
 22. 超星网课助手小程序 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、文档、音频、图书自动完成、章节自动答题、自动切换任务点、挂机阅读、自动登录,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Fejlesztő
  taoaimei
  Napi telepítések
  1
  Telepítések száma
  4 260
  Értékelések
  5 0 0
  Létrehozva
  2021.05.22.
  Frissítve
  2022.09.04.
 23. 超星网课助手(最全接口,一个就够) JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Fejlesztő
  anhui666
  Napi telepítések
  1
  Telepítések száma
  7 942
  Értékelések
  0 0 0
  Létrehozva
  2021.09.16.
  Frissítve
  2021.09.16.
 24. 超星考试助手[MCD-MulAPI] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。集成各个作者大大的接口,便捷切换

  Fejlesztő
  MCDream
  Napi telepítések
  1
  Telepítések száma
  98 539
  Értékelések
  13 2 1
  Létrehozva
  2020.11.26.
  Frissítve
  2021.10.15.

Publish a script you've written (or Tanulja meg, hogyan készítsen egyet)