Greasy Fork is available in English.

自动跳转各类外链跳转页到目的地址

自动跳转以下各类外链跳转页到目的地址,包括 QQ、微信所谓“非官方页面”等

Fejlesztő
AnnAngela
Napi telepítések
0
Telepítések száma
78
Értékelések
0 0 0
Verzió
1.2.0
Létrehozva
2022.06.22.
Frissítve
2022.08.17.
Licensz
GPL-3.0+
Érvényes

自动跳转以下各类外链跳转页到目的地址:

  1. QQ 所谓“非官方页面”等外链跳转页;
  2. 微信外链跳转页;
  3. QQ 文档外链跳转页;
  4. 爱发电外链跳转页;
  5. t.cn 未自动跳转的外链跳转页;
  6. 知乎外链跳转页;
  7. 百度贴吧外链跳转页。