Greasy Fork is available in English.

Download YouTube Videos as MP4

Adds a button that lets you download YouTube videos.

Auteur
Hùng Lương
Installations (jour)
5
Installations (total)
8 612
Notes
19 0 1
Version
1.8.3
Créé
Mis à jour
Licence
MIT
S'applique à

Description de l'auteur

Script giúp bạn download nhanh clip trên youtube.Trước hết, để chạy được user script thì bạn phải cài tampermonkey, greasymonkey... theo link dưới đây:

Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/d...jmpbldmpobfkfo

Opera:
- Tampermonkey: https://addons.opera.com/en/extensio...ermonkey-beta/
- Violent Monkey: https://addons.opera.com/en/extensio...ey/?display=en
Hoặc nếu thích thì cài Download chrome extensions về sau đó dùng ex của chrome tẹt

FF: https://addons.mozilla.org/en-US/fir.../greasemonkey/
Còn thiếu gì thì mọi người bổ sung để mình edit