Greasy Fork is available in English.

Bank Requester

Helper to withdraw/deposit

Tätä skriptiä ei tulisi asentaa suoraan. Se on kirjasto muita skriptejä varten sisällytettäväksi metadirektiivillä // @require https://greasyfork.org/scripts/33146-bank-requester/code/Bank%20Requester.js?version=223958.

// ==UserScript==
// @name     Bank Requester
// @version   1.1
// @description Helper to withdraw/deposit
// @author    A Meaty Alt
// @include   /fairview.deadfrontier.com/
// @grant    none
// @require   https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js
// ==/UserScript==

function withdraw(money, params){
  return new Promise(function(resolve){
  var sc = params.match(/sc=(.*?)&/)[1];
  var id = params.match(/userID=(.*?)&/)[1];
  var password = params.match(/password=(.*?)&/)[1];
  $.post("https://fairview.deadfrontier.com/onlinezombiemmo/bank.php",
      "withdraw="+money+"&templateID=undefined&sc=" + sc + "&userID="+id+"&password="+password,
        (response) => resolve(response)
       );
  });
}
function deposit(money, params){
  return new Promise(function(resolve){
    var sc = params.match(/sc=(.*?)&/)[1];
    var id = params.match(/userID=(.*?)&/)[1];
    var password = params.match(/password=(.*?)&/)[1];
    $.post("https://fairview.deadfrontier.com/onlinezombiemmo/bank.php",
        "deposit="+money+"&templateID=undefined&sc=" + sc + "&userID="+id+"&password="+password,
        (response) => resolve(response)
       );
  });
}