Bảo Kim Hoàng Tây

Dịch vụ thuê viết luận văn hoạt động logistics đầu vào

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ với bạn mẫu luận văn quản trị logistic. Trong các tình huống bạn không thể tự làm hoặc không có lúc để hoàn thành, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Tri Thức Cộng Đồng.

Hoạt động mua hàng

Mua hàng là hoạt động của xí nghiệp sản xuất nhằm tạo nguồn lực đầu vào, góp phần thực hiện các quyết định của dự trữ, đảm bảo vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất. Mua hàng tại doanh nghiệp sản xuất được hiểu là hệ thống các mặt công tác nhằm tạo nên lực lượng vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm… cho doanh nghiệp , đáp ứng các yêu cầu dự trữ và sản xuất với tổng chi phí thấp nhất. Mua hàng có vai trò giúp doanh nghiệp sản xuất đảm bảo cung ứng dự trữ kịp thời, đáp ứng các yêu cầu vật tư nguyên liệu của quá trình sản xuất, tránh hiện tượng gián đoạn sản xuất, tận dụng tốt nhất công suất sản xuất. Đồng thời mua hiệu quả giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng vốn và do đó tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Mục tiêu của mua hàng nhằm vào là hợp lý hóa dự trữ, đáp ứng những yêu cầu của dự trữ, đảm bảo bổ sung dự trữ hợp lý vật tư, nguyên liệu về số lượng, chất lượng và thời gian. Mua hàng cũng nhằm vào mục tiêu giảm chi phí, đây cũng là mục tiêu cơ bản của mua hàng nhằm giảm giá thành vật liệu, tạo điều kiện để giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Mục tiêu phát triển các mối quan hệ cũng không kém phần quan trọng tại các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng. Để phát triển, doanh nghiệp luôn cần phải tạo dựng các mối quan hệ với khách hàng và nguồn cung ứng. Mua hàng trong logistics đầu vào giúp tạo mối quan hệ tốt với nguồn cung ứng tiềm năng và cải thiện mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp. Hoạt động mua hàng tập trung vào các chiến lược, chính sách mua và quản lý các quá trình mua hàng chặt chẽ.

Tham khảo >>> Tổng hợp các đề tài luận văn quản lý giáo dục hay nhất

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ thuê viết luận văn của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

Quản lý nhà cung ứng

Doanh nghiệp có thể giảm chi phí liên quan đến việc mua hàng và tăng lợi nhuận mà không phải tăng sản lượng bán hoặc giảm chất lượng của sản phẩm, thì quản trị mối quan hệ nhà cung ứng là một cách tiếp cận toàn diện để quản lý các tương tác của DN với các tổ chức cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà DN sử dụng. Quản trị mối quan hệ với nhà cung cấp được hiểu là tập hợp các phương pháp và ứng dụng cần thiết đối với việc tương tác với nhà cung ứng nguyên vật liệu nhằm mang lại lợi nhuận cho DN. Theo đó, DN xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với nhà cung ứng chiến lược đã được lựa chọn nhằm tìm ra những đặc điểm có thể tăng cường mối quan hệ trong khi vẫn đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và cùng nhau tăng cường khả năng tạo ra nguồn lợi nhuận mới.

Mục tiêu của phát triển mối quan hệ nhà cung cấp và DN là củng cố hợp tác, liên kết và tín nhiệm. Hợp tác không chỉ có nghĩa là DN và nhà cung ứng cùng nhau lên lịch trình hoạt động của mình mà phải cùng nhau hoạch định vì lợi ích lâu dài và đôi bên cùng có lợi. Các DN đã liên kết những thông tin vô cùng quý giá, từ đó nhằm tăng cường mối quan hệ cộng tác giữa nhà cung ứng và nhà phân phối, đôi bên cùng nhau chia sẻ tin, k năng để cùng có lợi.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thuê giá rẻ của Tri Thức Cộng Đồng. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tri Thức Cộng Đồng chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.

 

Scripts

No scripts posted.