Sponsored ad remover

Removes sponsored ads from main Wykop page

< Feedback on Sponsored ad remover

Review: OK - script works, but has bugs

§
Posted: 2016-11-04

Proszę poprawić

Od jakiegoś czasu widać pustą ramkę z literą "S" po lewej w miejscu sponsorowanego wykopu.

Post reply

Sign in to post a reply.