Zmiany na Ziemi (baBlock Plus)

Ukrywa komentarze nielubianych przez ciebie osób. Będą niewidoczne jedynie u ciebie. Kliknij na ciemny pasek spoiler, by wyświetlić ukryty komentarz.

// ==UserScript==
// @name     Zmiany na Ziemi (baBlock Plus)
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   7.1
// @description Ukrywa komentarze nielubianych przez ciebie osób. Będą niewidoczne jedynie u ciebie. Kliknij na ciemny pasek spoiler, by wyświetlić ukryty komentarz.
// @author    Wołowina
// @match    https://zmianynaziemi.pl/*
// @include   https://zmianynaziemi.pl/*
// @icon     https://i.imgur.com/HlGqUnc.png
// @grant    none
// @license MIT
// ==/UserScript==

//▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█NOWOŚCI█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
// Wersja 7.1:
// Pasek działa teraz jak spoiler. Dodano możliwość wyświetlenia ukrytych komentarzy przy pomocy kliknięcia na niego
// Usprawnienia kodu
// Zmniejszone marginesy, lepsza czytelność na telefonie
// Poprawiony i bardziej czytelny wygląd komentarzy, także na telefonach


//▓▓▓▓▓▓█USTAWIENIA BLOKOWANIA█▓▓▓▓▓▓
const czcionka = 0.0; // (1.0 widoczne , 0.25 małe , 0.0 niewidoczne)
const nowywyglad = true; //Usprawniony wygląd komentarzy (true ok, false nie)

const zarejestrowani = [ //poniżej lista zarejestrowanych po przecinku
'ba',

];

const anonimowi = [ //poniżej lista anonimowych po przecinku
'Zenek ;)',
//'chazarska logika',

];

//▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ŹRÓDŁO█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
const registeredCount = zarejestrowani.length;
function registeredusersposts() {// registered users handler
  var ARTICLE = document.getElementsByClassName('comment clearfix');
	for(var i=0; i<ARTICLE.length; i++){
    var user = ARTICLE[i].getElementsByClassName('username')[0].innerHTML; //registered user
    for(var j=0; j<registeredCount; j++){
      if (user.toLowerCase() == zarejestrowani[j].toLowerCase()) {
        var elems = ARTICLE[i].getElementsByClassName('field field-name-comment-body field-type-text-long field-label-hidden view-mode-full')[0];
        if (user.toLowerCase() != "mordo schab ciało") {
          elems.style.fontSize = czcionka.toString()+"em";
        }
        if (user.toLowerCase() != "mordo schab ciało") {
          elems.style.backgroundColor = "#777";
        }else{
          elems.style.backgroundColor = "#FCB";
        }
        elems.style.padding = "12px";
        //elems.style.color = "whitesmoke";
			}
		}
	}
}

const anonymousCount = anonimowi.length;
function anonymoususersposts() {// anonymous users handler
  var ANONARTICLE = document.getElementsByClassName('comment comment-by-anonymous clearfix');
	for(var i=0; i<ANONARTICLE.length; i++){
    var anon = ANONARTICLE[i].getElementsByClassName('username')[0].innerHTML; //anonymous
    for(var j=0; j<anonymousCount; j++){
      if (anon == anonimowi[j]+' (anonim)') {
        var elems = ANONARTICLE[i].getElementsByClassName('field field-name-comment-body field-type-text-long field-label-hidden view-mode-full')[0];
        if (anon != "Wołowina (anonim)") {
          elems.style.fontSize = czcionka.toString()+"em";
        }
        if (anon != "Wołowina (anonim)") {
          elems.style.backgroundColor = "#777";
        }else{
          elems.style.backgroundColor = "#FCB";
        }
        elems.style.padding = "12px";
        //elems.style.color = "whitesmoke";
      }
		}
	}
}

function unspoiler() {
  var FIELD = document.getElementsByClassName('field field-name-comment-body field-type-text-long field-label-hidden view-mode-full');
	for(let i=0; i<FIELD.length; i++){
    FIELD[i].addEventListener('click', function(){
      FIELD[i].style.fontSize = "1.0em";
      FIELD[i].style.backgroundColor = "#FDFDFD";
    });
  }
}

function margins(){
var INTENDENT = document.getElementsByClassName('indented');
  for(var i=0; i<INTENDENT.length; i++){
    var vmargin = INTENDENT[i];
    vmargin.style.marginLeft = "16px";
    //vmargin.style.color = "black";

    var parent = vmargin.parentNode;
    var containerid = 1;
    while (parent.className == vmargin.className) {
      parent = parent.parentNode;
    containerid++;
    }
    var vcolor = (255-containerid*16).toString(16);
    vmargin.style.background = "#"+vcolor+vcolor+vcolor;
  }
    var classes = document.getElementsByClassName('links inline');
    /*for(var j=0; j<classes.length; j++){
      classes[j].style.background = "#FDFDFD";
    }*/
    classes = document.getElementsByClassName('comment clearfix');
    for(var j=0; j<classes.length; j++){
      classes[j].style.boxShadow = "0px 0px 2px #000";
      classes[j].style.border = "0";
      classes[j].style.margin = "4px 0px 4px 16px";
      classes[j].style.background = "#FDFDFD";
    }
    classes = document.getElementsByClassName('comment comment-by-anonymous clearfix');
    for(j=0; j<classes.length; j++){
      classes[j].style.boxShadow = "0px 0px 2px #000";
      classes[j].style.border = "0";
      classes[j].style.margin = "4px 0px 4px 16px";
      classes[j].style.background = "#FDFDFD";
    }
}


registeredusersposts();
anonymoususersposts();
unspoiler();
if (nowywyglad){
  margins();
}