komplett.no - Mega Chat (Desktop Edition)

Utvider størrelsen på Komplett sin chat fordi den er så liten originalt. Kan være det blir for stort på laptop