SangTacViet Full Reading Page & Auto Collect Items

Thiết lập đọc full màn hình, tự động nhặt bảo trên sangtacviet

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v0.10 2022-10-25

  Set mặc định màu nền là vàng chanh

 • v0.9 2022-07-30

  Cập nhật lại regex nhận dạng tên miền sangtacviet, bổ sung thêm ip

 • v0.8 2022-03-11

  Cập nhật domain sangtacviet.info

 • v0.7 2022-01-25

  random time tránh phát hiện auto

 • v0.6 2022-01-25

  Thêm cập nhật random thời gian nhặt, tránh bị block auto

 • v0.5 2022-01-25
 • v0.4 2022-01-25

  Thêm link mở tới trang cá nhân để sử dụng luôn

 • v0.3 2022-01-25