Bubble.am logowanie hashem

Umożliwia logowanie za pomocą "user_hash" po wciśnięciu klawisza "H" i wyświetla hash danego konta po wciśnięciu klawisza "J"

Author
Morfer
Daily installs
0
Total installs
1,576
Ratings
0 0 0
Version
1.0
Created
2021-02-15
Updated
2021-06-06
License
N/A
Applies to

Modyfikacja pozwala na logowanie się za pomocą specjalnego hasha ("user_hash"), który jest przydzielany każdemu użytkownikowi w grze. Wciśnięcie klawisza "H" uaktywnia menu w którym można wpisać hash na który chcemy się zalogować. Natomiast klawisz "J" wyświetla komunikat z hashem, które posiada dane konto.