BajkiTV.pl Ignorowanie nielubianych użytkowników. Autor skryptu: Przmus

Skrypt umożliwiający ignorowanie postów i wiadomości na czacie od nielubianych użytkowników w serwisie BajkiTV.pl

// ==UserScript==
// @name    BajkiTV.pl Ignorowanie nielubianych użytkowników. Autor skryptu: Przmus
// @namespace  http://bajkitv.pl
// @include   http://bajkitv.pl*
// @version   1.6
// @grant    none
// @description Skrypt umożliwiający ignorowanie postów i wiadomości na czacie od nielubianych użytkowników w serwisie BajkiTV.pl
// ==/UserScript==

/*
Oficjalny poradnik dotyczący skryptu, znajduje się tutaj: http://bajkitv.pl/poradnik_blokowanie_postow_i_wiadomosci_na_czacie_od_nielubianych_uzytkownikow_na_bajkitvpl-t39087
Czytaj uważnie notatki poza zmiennymi (var), jest tam objaśnione co dana opcja zmienia.
Miłego dnia życzy: Przmus.
 */

/////////////////////// KONFIGURACJA ////////////////////////
//Lista ignorowanych użytkowników w postach na forum. Kolejnych użytkowników dodawaj w cudzysłowach, po przecinku, np: "Użytkownik1","Użytkownik2","Użytkowik3" itd.
//Nigdy nie zostawiaj tego pola pustego. Jeśli nie chcesz nikogo ignorować to wpisz coś w stylu: "Użytkownik1blablabla222".
var ignore_list = [
            "TutajWpiszNick1","TutajWpiszNick2"
         ]

//Lista ignorowanych użytkowników w wiadomościach na czacie. Kolejnych użytkowników dodawaj w cudzysłowach, po przecinku, np: "Użytkownik1","Użytkownik2","Użytkowik3" itd.
//Nigdy nie zostawiaj tego pola pustego. Jeśli nie chcesz nikogo ignorować to wpisz coś w stylu: "Użytkownik1blablabla222".
var ignore_list_czat = [
            "TutajWpiszNick1","TutajWpiszNick2"
         ]

var ignoruj_posty = true; //"true" aby włączyć ignorowanie postów wybranych użytkowników, "false" aby wyłączyć.
var ignoruj_na_czacie = true; //"true" aby włączyć ignorowanie wiadomości na czacie wybranych użytkowników, "false" aby wyłączyć.
var info_o_ukryciu_posty = true; // czy wyświetlić informację o ukryciu postu zignorowanego użytkownika?
var info_o_ukryciu_czat = true; // czy wyświetlić informację o wiadomości na czacie zignorowanego użytkownika?
//////////////////// KONIEC KONFIGURACJI //////////////////////nieaktualne
var odswiezaj_czat_co = 5; // Opcja nieaktualna, brak potrzeby używania od wersji 1.5 +. Co ile sekund uruchamiać skrypt, aby ukryć nowe wiadomości na czacie od nielubianych użytkowników?
//nieaktualne


if (document.getElementById("simple_chat")) {
var Joanna2 = document.getElementById("simple_chat");
Joanna2.addEventListener("DOMNodeRemoved", function() {
  CheckChatBox();
  //alert('kliknieto');
}, false);
}

var Marlenka2 = document.getElementById("chatData");
function Zaczynamy2() {
Marlenka2.addEventListener("DOMNodeInserted", function() {
  if (localStorage['flood2'] == "nie") {
  //alert("wywołuje event");
  //alert(localStorage['flood']);
  localStorage['flood2'] = "tak";
  CheckChatBox();
  }
  else {
  localStorage['flood2'] = "nie"; /// musi być bo czasem się zawiesza :(
  //alert("flood!");
  }
}, false);
}

function ZaczynamyChyba2() {
if (ignoruj_na_czacie == true) {
  window.setTimeout(function(){
    Zaczynamy2();
  }, 3000);
}
}
ZaczynamyChyba2();

if (ignore_list.indexOf("TutajWpiszNick1,TutajWpiszNick2") > -1) {
  if (ignore_list.indexOf("TutajWpiszNick2") > -1) {
ignoruj_posty = false
}
}
if (ignore_list_czat.indexOf("TutajWpiszNick1") > -1) {
  if (ignore_list_czat.indexOf("TutajWpiszNick2") > -1) {
ignoruj_na_czacie = false
}
}
var odswiezaj_czat_co2 = odswiezaj_czat_co * 1000;
var list = document.getElementsByClassName("nl");
var pierwszy_raz = false;
var drugi_raz = false;
var liczymy = 0;

function CheckPosts() {
if (ignoruj_posty == true) {
for(i=0 ; i<list.length ; i++)  
{
 var username = list[i].firstChild.textContent;
 for(j=0 ; j<ignore_list.length ; j++) 
 {
   if ((ignore_list[j].length) > 2) {
   if(username.indexOf(ignore_list[j]) > -1)
  {
   
   if (info_o_ukryciu_posty == true) {
   var test = list[i].parentNode;
   test.id = "hideitnoob" + i + liczymy;
   haha = document.getElementById("hideitnoob" + i + liczymy);
   haha.className = "newoneprzm";
   haha.innerHTML = "<br>BajkiTV.pl Ignorowanie nielubianych użytkowników: <br> Tutaj znajdował się post zignorowanego użytkownika: " + ignore_list[j];
   haha.style.textAlign = "center";
   haha.style.margin = "15px";
   haha.style.fontSize = "15px";
   haha.style.fontFamily = "Segoe UI";
   haha.style.height = "65px";
   haha.style.lineHeight = "17px";
   haha.style.background = "black";
   haha.style.color = "red";
   liczymy = liczymy + 1;
   pierwszy_raz = true;
   break;
  }
    
    else {
     list[i].parentNode.parentNode.removeChild(list[i].parentNode);
     drugi_raz = true;
     break;
    }
  }
 }
   
   else { alert("BajkiTV.pl Ignorowanie nielubianych użytkowników: Przeczytaj poradnik! Zostaw conajmniej kilka znaków na liście ignorowanych użytkowników w postach!"); halt; }
 }
  
}
}
  if (pierwszy_raz == true) {
    pierwszy_raz = false;
    CheckPosts();
  }
  if (drugi_raz == true) {
    drugi_raz = false;
    CheckPosts();
  }
}var kolumny_list = [
         "bl r11", "bl r10", "bl r9", "bl r8", "bl r7", "bl r6", "bl r5", "bl r4", "bl r3", "bl r2"
]


function CheckChatBox()
{
//alert("wywołano funkcję sprawdzania czatu");
localStorage['flood2'] = "tak";
for(j_kolumny=0 ; j_kolumny<kolumny_list.length ; j_kolumny++) {
var kolumny_list2 = kolumny_list[j_kolumny];
var list_czat = document.getElementsByClassName(kolumny_list2);
for(i=0 ; i<list_czat.length ; i++)  
{
  if (list_czat[i].href.indexOf("profil-")) {
 var username = list_czat[i].href;
 var username2 = list_czat[i].textContent;
 for(j=0 ; j<ignore_list_czat.length ; j++) 
 {
   if ((ignore_list_czat[j].length) > 2) {
   var zabezp = list_czat[i].parentNode.parentNode.id;
   var zabezpz = list_czat[i].parentNode.parentNode;
     //if (zabezp.indexOf("avatarjest") > -1) {
      //  alert(username2); }
     var Pierwszee = zabezp.indexOf("m");
     var Drugiee = zabezp.indexOf("avatarjest");
     if ( (Pierwszee > -1) || (Drugiee > -1)) {
    //alert(username2);
   if(username2.indexOf(ignore_list_czat[j]) > -1)
   {
   haha = document.getElementById(zabezp);
   if (info_o_ukryciu_czat == true) {
   haha.style.textAlign = "center";
   haha.style.fontSize = "14px";
   haha.style.fontFamily = "Segoe UI";
   haha.style.height = "30px";
   haha.style.lineHeight = "30px";
   //haha.style.background = "black";
   haha.style.color = "#AAA";
   var co_napisac = "Tutaj znajdowała się wiadomość zignorowanego użytkownika: " + ignore_list_czat[j];
   haha.innerHTML = co_napisac;
   CheckChatBox();
   break;
  }
     else {   
     haha.className = "hidden"; 
     break;
     }
   }
 }
   } 
   else { alert("BajkiTV.pl Ignorowanie nielubianych użytkowników: Przeczytaj poradnik! Zostaw conajmniej kilka znaków na liście ignorowanych użytkowników na czacie!"); halt; }
}
}
}
}
localStorage['flood2'] = "nie";
}

if (ignoruj_na_czacie == true) {
CheckChatBox();
//window.setInterval(function(){
  //CheckChatBox();
//}, odswiezaj_czat_co2);
}
CheckPosts();