המשרתת של ניב

מנקה אשכולות של אתגרים שבועיים בקלות ובמהירות

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

  • v0.3 2023-05-23

    שיפור הקוד

  • v0.2 2020-08-28 תוקן באג של זיהוי משתמש מחובר
  • v0.1 2020-08-28