המשרתת של ניב

מנקה אשכולות של אתגרים שבועיים בקלות ובמהירות

// ==UserScript==
// @name     המשרתת של ניב
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.3
// @description מנקה אשכולות של אתגרים שבועיים בקלות ובמהירות
// @author    Muffin24
// @match    https://www.fxp.co.il/forumdisplay.php?f=*
// @grant    none
// ==/UserScript==
if (!/^(?!ארכיון).*הפרסות|אתגרים.*$/.test(window.forumname)) {
  return;
}
const selector = typeof ISMOBILEFXP !== 'undefined' ? 'breadcrumb' : 'above_threadlist';
const regex = /https:\/\/www\.fxp\.co\.il\/showthread\.php\?t=\d+/;
const link = document.createElement("a");
link.innerText = "ניקוי אשכולות נעולים";
link.className = "newcontent_textcontrol";
link.style.width = "140px";
link.addEventListener('click', async function () {
  const mergethreadurl = prompt("קישור לאשכול הניקוי של האתגרים השבועיים");
  if (!regex.test(mergethreadurl)) {
    return;
  }
  //TODO: remove or update dom | maybe regex
  const res = await (await fetch('https://www.fxp.co.il/modcp/antispam.php')).text();
  const doc = new DOMParser().parseFromString(res, 'text/html')
  if (!doc.querySelector('table').innerText.includes('לא נבחר משתמש')) {
    location.href = 'https://www.fxp.co.il/modcp/antispam.php';
    return alert("אנא התחבר למשתמש ונסה שוב לאחר ההתחברות");
  }
  //
  const threads = document.querySelectorAll('#threads > li.lock');
  for (const thread of threads) {
    const threadid = thread.id.split('_').at(1);
    const response = await fetch(`https://www.fxp.co.il/showthread.php?t=${threadid}&pp=40`);
    const html = await response.text();
    //TODO: regex or improve selector
    const doc = new DOMParser().parseFromString(res, 'text/html')
    const posts = [...doc.querySelectorAll('.postbit')].shift().map(post => {
      if (post.querySelector('.postbody_unposted')) {
        return;
      }
      return post.id.split('_')[1]
    })
    //
    fetch("https://www.fxp.co.il/inlinemod.php", {
      headers: {
        "content-type": "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",
      },
      method: "POST",
      body: new URLSearchParams({
        securitytoken: window.SECURITYTOKEN,
        postids: posts.join(','),
        t: threadid,
        do: "domoveposts",
        type: 1,
        mergethreadurl
      })
    })
      .then(_ => {
      alert('כל האשכולות הנעולים נוקו בהצלחה');
    })
      .catch(error => {
      alert('אופס משום מה ניב לא הצליח לבצע את הניקוי כמו שצריך ):');
      console.log('error', error);
    })
      .finally(location.reload)
  }
})
document.getElementById(selector).after(link);