cda.pl, vimeo - lista wideo w folderze i wyszukiwarce

Pokazuje listę linków do filmów z wszystkich stron danego folderu (ale nie w podfolderach) lub wyniku wyszukiwania (bez folderów). Linki nie prowadzą bezpośrednio do filmu, lecz do jego strony.

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

  • v0.5.1 2020-03-09 Poprawa wyrażenia regularnego używanego przy parsowaniu linków Vimeo.
  • v0.5 2020-02-26 Dodanie pól wyboru numerów stron do pobrania, zmiana sposobu eksploracji stron z rekurencyjnego na iteracyjny
  • v0.4 2020-02-25 Dodanie ustawień dot. liczby pobieranych stron (Vimeo)
  • v0.3 2020-02-25 Zmiana przestrzeni nazw na link do strony skryptu
  • v0.3 2020-02-25 Wprowadzenie wsparcia dla listy wyszukiwania na Vimeo oraz cda.pl, restrukturyzacja kodu
  • v0.2 2020-02-14