Sortowanie Allegro

Skrypt automatycznie zmienia sortowanie na: cena z dostawą: od najniższej

As of 2020-02-12. See the latest version.

// ==UserScript==
// @name     Sortowanie Allegro
// @namespace  http://allegro.pl
// @version   1.0
// @description Skrypt automatycznie zmienia sortowanie na: cena z dostawą: od najniższej
// @author    DD7
// @match    *://allegro.pl/*
// @run-at    document-start
// @grant    none
// ==/UserScript==

const category = 'order=d',
	 url = window.location.toString();

if((url.includes('listing') && !url.includes(category)) || (url.includes('kategoria') && !url.includes(category))) {
	if(url.includes('order=')) {
		return;
	}

	window.location += `&${category}`;
}