truyen.tangthuvien.vn QuickPost

Thực hiện đăng truyện nhanh trên trang https://truyen.tangthuvien.vn/dang-chuong/story

Author
mkbyme
Daily installs
1
Total installs
157
Ratings
1 0 0
Version
0.6
Created
2018-03-05
Updated
2018-11-08
License
AGPL-3.0-only
Applies to
  1. Nhập số chương cần đăng
  2. Copy đủ số chương đăng
  3. Dán vào để xử lý
  4. Nhấn đăng chương.
  5. Done
    Ảnh nhỏ
    Ảnh đẩy đủ