Thay đổi ống nhắm surviv.io

Thay đổi ống nhắm surviv.io by DMH Dev

Author
DMH Dev
Daily installs
7
Total installs
1,639
Ratings
4 0 0
Version
1.0
Created
Updated
License
HienIT
Applies to
script Mod Ống Nhắm Game Surviv.io hay Zombsroyale.io
lựa chọn hơn 100 ống nhắm thoả thích
bật la-ze và đường chấm để bắn địch dễ hơn
bởi DMH Dev
vui lòng ko sửa kết cấu script
Duong Minh Hien 2019