Select by Match size (for Inventables' Easel)

Helper for Easel

// ==UserScript==
// @name     Select by Match size (for Inventables' Easel)
// @namespace  http://easel.inventables.com/
// @version   0.1.2
// @description Helper for Easel
// @author    eried
// @match    *://easel.inventables.com/projects/*
// @grant    none
// ==/UserScript==

var timeout;

function addMenu()
{
  var v = $("*[data-action='select-all']").parent();
  if(v.length >= 1)
  {
    var c = `
EASEL.editorActions.select.apply(null, function() {
  var d = [];
  var s = EASEL.volumeHelper.getSelectedVolumes();
  if (s.length <= 0) {
    alert("Select shapes to match size");
  } else {
    var i;
    for (i = 0; i < s.length; i++) {
      var selected = s[i];
      var a = EASEL.volumeStore.getVolumes();
      var b;
      var c;
      var e = 0;
      for (c = a.length; e < c; e++) {
        b = a[e];
        if (Math.abs(b.shape.width - selected.shape.width) < 0.001 && Math.abs(b.shape.height - selected.shape.height) < 0.001)
          d.push(b.id);
      }
    }
  }
  return d;
}())
`;

    v.after("<li><a href=\"#\" onclick='"+c+"'>Select by Match Size</a></li>");
  }
  else
    timeout = setTimeout(addMenu, 1000);
}


// Add option to menu
//alert("aading");
addMenu();