Report fb

Script report facebook lũ vô văn hoá chửi team bạn

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v1.0.12 - fix
 • v1.0.11 - Update lại link
 • v1.0.10
 • v1.0.10
 • v1.0.9
 • v1.0.8
 • v1.0.7 - Thêm thông báo khi report, fix một số thứ
 • v1.0.6 - Thêm tính năng random, chỉnh lại page
 • v1.0.5 - Thêm page mới
 • v1.0.4 - Fix lỗi report page. Thêm page Beat.sport
 • v1.0.3
 • v1.0.3 - Thêm page mới. Tối ưu hoá script. Hỗ trợ chỉnh thời gian
 • v1.0.2
 • v1.0.1 - Update thêm page
 • v1.0
 • v1.0