Skrypty do Bubble.am by without kit

skrypt na skrypty do buble am

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

  • v3.5.1 2020-06-18
  • v3.5 2020-06-18
  • v3.4 2020-03-11 Dodano skok x6 (press 6)
  • v3.0 2020-03-10 W Aktualizacji dodano skok x5 oraz nastąpiła optymalizacja kodu skryptu
  • v2.0 2019-10-09 Poprawki małych błędów w kodzie oraz przygotowania do oficjalnej aktualizacji 2.4
  • v1.7 2019-02-16
  • v1.7 2019-02-16