BiliPlus UI

修改BiliPlus界面

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v1.19 2018-02-04 评论页面美化 主页ajax完成(水一波更新
 • v1.18 2018-02-03 主页随机视频修改
 • v1.17 2018-02-02 侧边栏遮罩
 • v1.16 2018-02-02 侧边栏遮挡主体内容
 • v1.15 2018-02-01 自适应
 • v1.14 2018-01-31 修改原版侧边栏
 • v1.13 2018-01-31 添加页面标题
 • v1.12 2018-01-28 添加搜索功能
 • v1.11 2018-01-28 版权信息美化
 • v1.10 2018-01-28 暂时性修复Tucao
 • v1.09 2018-01-28 修改侧边栏收回
 • v1.08 2018-01-28 更新Ajax
 • v1.07 2018-01-28 修复主体被LOGO遮挡
 • v1.06 2018-01-27 修复视频页面背景遮挡元素点击
 • v1.05 2018-01-27 紧急修复一波播放器
 • v1.03 2018-01-26 修改match为include ECMA6
 • v1.03 2018-01-25 代码重构
 • v1.03 2018-01-25
 • v1.02 2018-01-24
 • v1.02 2018-01-24
 • v1.02 2018-01-24
 • v1.02 2018-01-24
 • v1.01 2018-01-24
 • v1.0 2018-01-24