! IMDB + Magnet

Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page .

// ==UserScript==
// @name     ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' IMDB + Magnet |!' 各大视频网站 +
// @name:zh-CN  ! 豆瓣电影 + 百度网盘 |!' 各大视频网站 +
// @name:en   ! IMDB + Magnet
// @version   4.6
// @description:en     Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page .
// @description:zh-CN  找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.
// @author    WuChaolong
// @icon     data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAABgCAMAAADVRocKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAAS1BMVEX////ycnLyampuu25muGby8nLy8mrl5eXk5OT8DAz8/AzPz8/z8zONvY3Nzc3d3d3b29v/AAAMnAwAmQD//wDMzMz19SmIu4j///+ks1oiAAAAEXRSTlMAwMfg5cDHgIj+/vD7/v7AxxKKtKIAAAABYktHRACIBR1IAAAACW9GRnMAAAEtAAABagBZv0KIAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAB3RJTUUH4gERCw82Bupv1AAAAAl2cEFnAAADGgAABGMAz64W0QAAAItJREFUaN7t2UkKgEAQBEF13Pfd///UQ4n0YQRBBIXMYzEaD+ggIPpZYaRCO7pYObMlqUrswyxX2TVQDKqw4zip0WzlrEr7sFpUBQAAAAAAAAAAAHBWr6p+C/D+CwAAAAAAAAAA4BnQbKp5C2iP71oAAAAAAAAAAID/AN6Ddderzmze2/SNgzXRJ9sBPp3K24JPMHQAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMTgtMDEtMTdUMTk6MTQ6NDIrMDg6MDBqGWm5AAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE4LTAxLTE3VDE5OjE0OjQyKzA4OjAwG0TRBQAAAABJRU5ErkJggg==

// @match    *://movie.douban.com/subject/*

// @match    *://*.imdb.com/title/*
// @match    *://*.imdb.com/name/*
// @match    *://m.douban.com/movie/subject/*


// @match  *://*.iqiyi.com/*
// @match  *://*.youku.com/*
// @match  *://*.le.com/*
// @match  *://*.letv.com/*
// @match  *://v.qq.com/*
// @match  *://*.tudou.com/*
// @match  *://*.mgtv.com/*
// @match  *://film.sohu.com/*
// @match  *://tv.sohu.com/*
// @match  *://*.acfun.cn/v/*
// @match  *://*.bilibili.com/*
// @match  *://vip.1905.com/play/*
// @match  *://*.pptv.com/*
// @match  *://v.yinyuetai.com/video/*
// @match  *://v.yinyuetai.com/playlist/*
// @match  *://*.fun.tv/vplay/*
// @match  *://*.wasu.cn/Play/show/*
// @match  *://*.56.com/*


// @match  *://www.youtube.com/*

// @grant  GM_openInTab
// @run-at   document-end
// @namespace undefined
// @description 找资源不用打开一堆新标签,有的话会直接播放 |!' Show magnet and pan.baidu.com in movie detail page |!' 当破解VIP会员电视剧失败?没准有网盘和磁力种子在分享呢.兼容黄岩Style.
// ==/UserScript==

;(function() {

init();
if(location.host=="www.youtube.com"){
 setInterval(init,1000);
}

function init(){
 var site = whatSite(location.host);
 var key = site.getKey();
 var element = site.createElement(key);
 if(!isExist()) {
  site.insert(element);
 }else{
  isExist().parentNode.replaceChild(element,isExist());
 }
}


function whatSite(host){
 var icon = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGAAAABgCAMAAADVRocKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAAS1BMVEX////ycnLyampuu25muGby8nLy8mrl5eXk5OT8DAz8/AzPz8/z8zONvY3Nzc3d3d3b29v/AAAMnAwAmQD//wDMzMz19SmIu4j///+ks1oiAAAAEXRSTlMAwMfg5cDHgIj+/vD7/v7AxxKKtKIAAAABYktHRACIBR1IAAAACW9GRnMAAAEtAAABagBZv0KIAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGVKw4bAAAAB3RJTUUH4gERCw82Bupv1AAAAAl2cEFnAAADGgAABGMAz64W0QAAAItJREFUaN7t2UkKgEAQBEF13Pfd///UQ4n0YQRBBIXMYzEaD+ggIPpZYaRCO7pYObMlqUrswyxX2TVQDKqw4zip0WzlrEr7sFpUBQAAAAAAAAAAAHBWr6p+C/D+CwAAAAAAAAAA4BnQbKp5C2iP71oAAAAAAAAAAID/AN6Ddderzmze2/SNgzXRJ9sBPp3K24JPMHQAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMTgtMDEtMTdUMTk6MTQ6NDIrMDg6MDBqGWm5AAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE4LTAxLTE3VDE5OjE0OjQyKzA4OjAwG0TRBQAAAABJRU5ErkJggg=="
 var sites = {
   'movie.douban.com':{
//    '127.0.0.1:8080':{
      insert:function(element){
       var aside = document.querySelector(".aside");
       aside.insertBefore(element, document.getElementById("subject-others-interests")||aside.firstElementChild);
      }
      ,createElement:createElementBy
      ,getKey:function(){
       var key = document.querySelector('meta[name="keywords"]').getAttribute('content');
       return key.split(",")[0];
      }
   }
   ,
   'm.douban.com':{
//    '127.0.0.1:8080':{
      insert:function(element){
       var aside = document.querySelector(".card");
       aside.insertBefore(element, aside.querySelector(".subject-intro")||aside.querySelector(".celebrity-intro"));
       
      }
      ,createElement:function(key){
       var url = getWuchaolongUrl(key);
       var text = key+" in pan.baidu sharing";
       var html = (dedent `<section id="wuchaolong" style="margin-top: -20px;" class="subject-mark"><div class="mark-item"><a target="_blank" href="${url}" title="${text}"><img src="${icon}" style="max-width:1em;vertical-align: text-top;"/>${text}</a></div></section>`);
       return elementBy(html);
      }
      ,getKey:function(){
       return whatSite('movie.douban.com').getKey();
      }
   }
   ,
   'www.imdb.com':{
//    '127.0.0.1:8080':{
      insert:function(element){
       var aside = document.querySelector("#root");
       aside.classList.add("add-back2");
       aside.appendChild(element);
       window.onclick=function(e){
        var wrapper = document.querySelector("div#wrapper");
        if(e.target == wrapper){
         if(element.classList.contains("hover")){
          element.classList.remove("hover");
          aside.classList.remove("back");
         }else{
          element.classList.add("hover");
          aside.classList.add("back");
          var a = document.querySelector('#wuchaolong [href="#wuchaolong"]');
          a.click();
         }
        }
       }
       if(location.hash=="#wuchaolong"){
          document.querySelector("div#wrapper").click();

       }
      }
      ,createElement:createElementBy
   }
   ,
   'm.imdb.com':{
//    '127.0.0.1:8080':{
      insert:function(element){
       var aside = document.querySelector("#titleOverview");
       aside.insertBefore(element,aside.querySelector('[class="media"]+hr'));
       
      }
      ,createElement:function (key){
       var url = getWuchaolongUrl(key);
       var text = key+" in pan.baidu sharing";
       var html = (dedent `<a id="wuchaolong" class="full-wl-button ribbonize" target="_blank" href="${url}" title="${text}">
         <div class="wl-ribbon fullsize not-inWL">
         <div class="container"><span style="
           color: white;
           padding-left: 17px;
         ">${text}
         </div>
          </div>
          <div class="wl-ribbon poster not-inWL" style="
           background-image: url(https://wuchaolong.github.io/video/img/logo.png);
           background-position: center;
           background-size: 70% auto;
         "></div></a>`);
       return elementBy(html);
      }
   }
   ,"黄盐host":{
//    ,'127.0.0.1:8080':{
      insert:function(element){
        try{
         var aside = document.querySelector("#TMHYul");
         aside.appendChild(element);
        }catch(e){
         var div = this["createDiv"]();
         div.querySelector("#TMHYul").appendChild(element);
         document.body.appendChild(div);
//          ajaxScript("https://raw.githubusercontent.com/woolition/greasyforks/master/hackVipVideosSet/破解VIP会员视频集合.user.js",function(script){
//            try{eval(script);}catch(e){
//             console.log(e);
//            }
//            whatSite('黄盐host').insert(element);
//          });
        }
      }
      ,createElement:function (key){
       var url = getWuchaolongUrl(key);
       var text = key+" in pan.baidu sharing";
       var html = (dedent `<li class="TM1" id="wuchaolong" onclick="window.open('${url}');" title="${text}"><span id="TMSet"><img width="100%" src="${icon}"/>
         </span></li>`);
       return elementBy(html);
      }
      ,"createDiv":function(){
       var html = `<div><style>#TMHYul { position: fixed; top: 15em; left: 0; padding: 0; z-index: 999999; } .TM1 { opacity: 0.3; position: relative; padding-right: .5em; width: 1.5em; cursor: pointer; list-style: none; } .TM1:hover { opacity: 1; } .TM1 span { display: block; border-radius: 0 .3em .3em 0; background-color: #ffff00; border: 0; font: bold 1em "微软雅黑"!important; color: #ff0000; margin: 0; padding: 1em .3em; } </style> <ul id="TMHYul"></ul></div>`;
       return elementBy(html);
      }
      ,getKey:function(){
       return getKey(/-|_|电视剧|电影|《|》|第/);
      }
   }

  };
  
  var site = sites[host]||sites["黄盐host"];
  site.getKey = site.getKey || getKey;
  return site;


  function createElementBy(key){
   var url = getWuchaolongUrl(key);
   var config = {
    userLang:navigator.language || navigator.userLanguage
    ,string:function(text){
       return text[config.userLang]||text.default;
    }
    ,source:{
     "zh-CN":"资源"
     ,"default":"Resources"
    }
    ,more:{
     "zh-CN":"更多"
     ,"default":"More"
    }
   }
   var html = (dedent `<div id="wuchaolong"><a href="#wuchaolong"></a>
   <h2><i class="">${config.string(config.source)}</i>
<span class="pl"><a href="${url}" target="_blank"><img src="${icon}" style="max-width:1em;vertical-align: middle;"/>${key}</a>
      </span>
   </h2>
   <iframe sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms allow-pointer-lock" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="${url}"></iframe>
   <p class="wuchaolong-more">
   <span class="pl"><a href="${url}" target="_blank">${config.string(config.more)}</a></span>
    <link rel="stylesheet" href="https://wuchaolong.github.io/video/douban/greasyfork.css" />
      <!--<link rel="stylesheet" href="/video/douban/greasyfork.css" /> -->
   </div>
   `);
   return elementBy(html);
  }

}
function isExist(){
 return document.getElementById("wuchaolong");
}
function getKey(reg,t){
 try{
  var title = document.querySelector('meta[property="og:title"]').content
   ||document.querySelector('meta[name="keywords"]').content;
 }catch(e){
  title = document.title;
 }
 title = title.replace(/\【(.*?)\】/,"【】");
//  var pattern = new RegExp("[`~!@#$^&*()=|{}':;',\\[\\].<>/?~!@#¥……&*()——|{}【】‘;:”“'。,、?]");
 var pattern = /[\`\~\!\@\#\$\^\&\*\(\)\=\|\{\}\'\:\;\'\,\\\\\[\\\\\]\.\<\>\/\?\~\!\@\#\¥\……\&\*\(\)\——\|\{\}\【\】\‘\;\:\”\“\'\。\,\、\?]/
 
 var value = getValue(title.split(pattern));
 value = reg?getValue(value.split(reg)):value;
 return value;
}
function getValue(array,index){
 var index = index || 0;
 try{
  var value = array[index];
  return value||getValue(array,index+1);
 }catch(e){
  return "";
 }
}
// function ajaxScript(sSrc, fOnload,error){
//     var sSrc = "https://charon-node.herokuapp.com/fetch?npm=node-fetch&api="+sSrc;
//     var request = new XMLHttpRequest();
//     request.open("get", sSrc);
//     request.send(null);
//     request.onload = fOnload;
//     request.onload = function(e) {
//       if (this.status == 200) {
//           fOnload(this.response,error);
//       }else{
//        error();
//       }
//     };
//     request.onerror = error;
// }

function getWuchaolongUrl(key){
 return (dedent `https://wuchaolong.github.io/video/?search=${key}`);
//  return (dedent `http://127.0.0.1:8080/video/?search=${key}`);

}

function elementBy(html){
 var d = document.createElement('div');
 d.innerHTML = html;
 return d.childNodes[0];
}

function dedent(strings, ...values) {

 let result = '';
 for (let i = 0; i < strings.length; i++) {
   if(values&&values[i]){
    result += strings[i].replace(/\n\s+/g, '\n') + values[i];
   }else{
     result += strings[i].replace(/\n\s+/g, '\n');
   }
 }
 return result;
}

})()