Blogtruyen.com

Design bởi Nguyễn Văn Cao Kỳ

Author
Kỳ Nguyễn Văn Cao
Daily installs
0
Total installs
94
Ratings
1 0 0
Version
2.0
Created
2017-11-21
Updated
2018-09-03
Compatibility
Compatible with Firefox Compatible with Chrome
License
The MIT License (MIT); http://opensource.org/licenses/MIT
Applies to

Thay đổi giao diện cho blogtruyen.com trở nên đẹp hơn, trực quan hơn !

+ Sử dụng các phím ⇅ để trở lên đầu & cuối trang truyện !

+ Hiển thị ảnh Preview ở list thể loại truyện

+ Giao diện đẹp mắt